Hudební výchova 3 eBook

Fatimma.cz Hudební výchova 3 Image

INFORMACE

Hudební výchova 3 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marie Lišková. Přečtěte si s námi knihu Hudební výchova 3 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Hudební výchova 3.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,52 MB

ISBN: 9788072356072

POPIS
Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy. Hlavním záměrem autorů bylo podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu, k aktivnímu naslouchání hudby, k hudebně pohybovým činnostem i instrumentální hře. Prostřednictvím učebnic se děti seznámí i s hudebními nástroji, se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů, s tím, jak se tvoří hudba a s dalšími okolnostmi s hudbou souvisejícími. K hudebním aktivitám uvedeným v učebnici motivují žáky samotné úvodní texty jednotlivých setkání, které vycházejí nejen z hudebního prostředí, ale i z běžného života. Důraz je kladen na aktivitu a tvořivost žáků, a to ve všech oblastech hudební výchovy. Činnostní pojetí učebnic, tj. zpěv, hudebně pohybové aktivity, instrumentální činnosti a poslech, tak tvoří přirozený a především integrující celek. Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů, tedy podle RVP ZV, a veškeré činnosti v nich uvedené směřují k dosažení očekávaných výstupů jak v prvním, tak i následně ve druhém období.Celá řada je opatřena jednotnou schvalovací doložkou MŠMT.Učebnice doplňují kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní - samostatná položka.
STÁHNOUT ČÍST
Hudební výchova ve 3. ročníku • Lubomír Šára: Málotřídní ...
3. Dát dětem radost ze zpěvu a hudby, aby se na hodiny hudební výchovy těšily. K tomu slouží hra na hudební nástroje (orffovy nástroje, zobcová flétna, keyboardy) a pohyb s hudbou. 4. Poslechem hudby vychovávat kulturního posluchače hudby všech forem, žánrů a období. Z toho se dá usoudit, co musí hudební výchova obsahovat.
Hudební výchova pro 3. ročník základní školy - CD - Mgr ...
3. Dát dětem radost ze zpěvu a hudby, aby se na hodiny hudební výchovy těšily. K tomu slouží hra na hudební nástroje (orffovy nástroje, zobcová flétna, keyboardy) a pohyb s hudbou. 4. Poslechem hudby vychovávat kulturního posluchače hudby všech forem, žánrů a období. Z toho se dá usoudit, co musí hudební výchova obsahovat.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY