Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 eBook

Fatimma.cz Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 Image

INFORMACE

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Juraj Jagelčák. Přečtěte si s námi knihu Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,73 MB

ISBN: 9788080709976

POPIS
Z obsahu:G TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY1. Cestné vozidlá2. Typové schvaľovanie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky3. Údržba cestných vozidiel4. Opravy vozidiel5. Preprava nadmerných a nadrozmerných nákladov cestnou dopravou6. Kombinovaná doprava7. Nakládka a upevnenie tovaru na vozidle8. Preprava nebezpečných vecí cestnou dopravou9. Preprava skaziteľných potravín cestnou nákladnou dopravou10. Preprava živých zvierat cestnou nákladnou dopravouH. BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY1. Požiadavky na vodičov2. Pracovné úrazy3. Požiarna ochrana v podnikoch cestnej dopravy4. Dopravné predpisy v európskych štátoch5. Dopravná geografia
STÁHNOUT ČÍST
Nákladná cestná doprava nad 3,5 t - povolenie 2020 | AK ...
Odborná spôsobilosť v cestnej doprave je jedna z viacerých podmienok na získanie povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu do 31.03. 2019. Preukazuje sa OSVEDČENÍM o odbornej spôsobilosti, ktoré sa vystavuje na osobu.
Ekonomické právne informácie - Založenie dopravnej ...
o Na nákladnú cestnú dopravu ktorej celková hmotnos ť vozidla nepresiahne 3,5t 1.1 Podnikanie v cestnej doprave • Je možné na základe povolenia správneho orgánu o Krajský úrad o Okresný úrad o Ministerstvo Dopravy, Pôšt a Telekomunikácií (MDPaT) o Správny orgán nám povo ľuje podnikanie v: V autobusovej doprave
SOUVISEJÍCÍ KNIHY