Čas a řeč eBook

Fatimma.cz Čas a řeč Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Čas a řeč! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Čas a řeč a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Čas a řeč.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,42 MB

ISBN: 9788072982608

POPIS
Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči. Augustinova proslulá analýza času je zde ukázána ve spojitosti s jeho pojetím řeči jako klíče k řečově uspořádané paměti, obsahující vrozené pojmy všech věcí. Zcela jiné pojetí řeči nacházíme u Augustinova staršího současníka Řehoře z Nyssy, pro něhož je to pouhý lidský pokus vyjádřit, jak na nás věci působí, nikoli klíč k vrozeným strukturám mysli (studie je doprovázená překladem delšího úryvku z Řehořova spisu Contra Eunomium, II). Poslední z autorů Bernard Silvestris ukazuje ve své mytizující reinterpretaci Platónova Timaia člověka jak „bytost času“ ještě z jiné strany než Augustin, totiž jako malý kosmos, který je konečný, a proto nachází své pokračování v jiném.
STÁHNOUT ČÍST
Tvůj čas je omezený - Motivační video - YouTube
Čas byl chápán především z hlediska vazby na "věčn ost" a řeč byla interpretována jako lidský pokus napodobit pojmenováním věcí Boží stvořitelskou řeč, která věci založila. Od mytologicko-metafyzického výkladu se však někteří autoři odchylují!
Smuteční řeč na pohřbu | Pohřební ústav PEGAS CZ
Lencis. ještě zajímavost ;-) Upozorňuji na zajímavost, která může zapříčinit časovou odchylku o 12 hodin, případně i o celý den. A to právě tím, že se v Americe rozhodli, že 24 hod. je moc a počítání zbytečně složité a zavedli AM a PM, tedy ante meridiem = před polednem a post meridiem = po poledni.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY