Hospodárska politika eBook

Fatimma.cz Hospodárska politika Image

INFORMACE

Hospodárska politika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Lukačik. Přečtěte si s námi knihu Hospodárska politika na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Hospodárska politika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,14 MB

ISBN: 9788089393862

POPIS
Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické javy, súčasný a budúci národohospodársky vývoj, ich kvalitatívne aspekty v modernej hospodárnej politike doma i vo svete. Pozornosť zameriavajú aj na oblasť makroekonomickej rovnováhy, na zvyšovanie efektívnosti pri alokácii zdrojov spoločnosti. Makroekonomická stabilita, liberalizácia a globalizácia či podmienky úspešnej transformácie, si vyžadujú prísne podmienky vo finančnej disciplíne a to nielen pri rozpočtovaní súkromných zoskupení, ale predovšetkým pri zostavení plánovaných rozpočtov štátu v kratšom i dlhodobejšom horizonte. V najvšeobecnejšom podhľade autori obracajú pozornosť na dôležité determinanty tempa rastu rozvoja národného hospodárstva: na východiskové okamihy, na ľudsky vzdelanostný kapitál, na vnútorné a vonkajšie podmienky v systéme hospodárenia. Dôležité sú kľúčové oblasti prorastovej politiky t.j. – dostatočné liberalizované prostredie, optimálna miera cenovej, administratívnej aktivity, obozretná fiškálna politika, kontrola súkromného i štátneho sektora, vrátanie zahraničného obchodu a investícií, posilňovanie dôveryhodnosti finančných trhov, rozvíjanie transparentnosti riešenia rizík, vypracovanie a zverejňovanie vládnych koncepcií a politík v oblasti
STÁHNOUT ČÍST
Hospodářská politika | TOP 09
Kontaktní informace. Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Hospodářská politika státu - maturitní otázka ZSV ...
- ekonomika a politika státu spolu úzce souvisí, hospodářská politika se dotýká denně všech lidí i firem přímo i nepřímo - její součástí je např.: zdravotní péče a úhrady za ni, výše školného, regulace výše nájemného, velikost daní, podmínky přístupu k cizím měnám apod.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY