Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků eBook

Fatimma.cz Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků Image

INFORMACE

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Václav Macháček. Přečtěte si s námi knihu Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,43 MB

ISBN: 9788087942352

POPIS
Cílem této příručky je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřinyzákazníkům, současně platné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění. A to zejména z pohledu v době zpracování příručky platných legislativních předpisů a technických norem, případně předpisů k vydání připravovaných. Příručka obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky (PNE), jejichž technické předpisy jsou řadě elektrotechniků již známé, neboť pro činnosti v zařízeních do 1 000 V i nad 1 000 V jsou nezbytné. Volný přístup k těmto technickým normám na internetové adrese www.csres.cz je velkým přínosem.Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky. Zde se čtenář seznámí se základními ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenergetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční soustavy i s požadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají.Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelůbudoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, platné od 1. února 2016, jsou předmětem druhé části příručky.V následujících dvou částech příručky je pojednáno o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technických norem jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky, které v řadě případů jako jediné danou problematiku řeší.V navazující části je přiblížena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediska elektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující podmínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní.V části týkající se měření spotřeby elektřiny jsou připomenuty základní technické požadavky vyplývající z podnikových norem energetiky na provedení elektroměrových rozváděčů a požadavky distributorů elektřiny na umístění a řešení měřicích míst pro osazení fakturačního měření jak pro měření ze sítí nízkého napětí, tak z distribučních sítí vysokého a velmi vysokého napětí.Na závěr této příručky jsou uvedena ustanovení legislativních předpisů týkající se neoprávněného odběru, dodávky, přenosu nebo distribuce elektřiny a návazně způsobu stanovení náhrady škody při jejich zjištění.Příručka je určena široké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po provozovatele distribučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji využít budoucí i stávající zákazníci, ale též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.Druhé vydání této příručky je aktualizováno s platnými ustanoveními technických norem a legislativních předpisů, které nabyly účinnost v období od předchozíhoprvního vydání v roce 2010. Na neplatné technické normy, které byly podkladem pro první vydání příručky, je poukázáno v textu kapitol.
STÁHNOUT ČÍST
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a ...
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků ... Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelů - budoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, platné od 1. února 2016, jsou ...
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a ...
Elektrické přípojky. z vedení distribučních soustav. a připojování zákazníků. IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino. 4 . Jedním z fenoménů současné doby je kvalitní informace. Získat tuto informaci stojí vdy určité úsilí.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY