Štefan Čiba: Zrod Trnavy eBook

Fatimma.cz Štefan Čiba: Zrod Trnavy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Štefan Čiba: Zrod Trnavy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Štefan Čiba: Zrod Trnavy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Štefan Čiba: Zrod Trnavy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,74 MB

ISBN: 9788080822231

POPIS
V roku 1706 vyšiel v univerzitnej tlačiarni (typis academicis) Trnavskej univerzity historický epos Tyrnavia nascens (Zrod Trnavy), v ktorom sa oslavuje vznik Trnavy. Báseň vydaná pri príležitosti slávnostnej promócie tohoročných bakalárov predstavuje literárnu adaptáciu vtedy celkom rozšírenej ústnej tradície, podľa ktorej Trnavu založil uhorský kráľ Belo II. Slepý. Belo tvárou v tvár hrozbe uzurpátora, ktorý vznáša nárok na uhorský trón, musí dokázať svoju statočnosť v bitke a po dobytí víťazstva, ktoré mu prisľúbili nebešťania, napĺňa vôľu všemocného Boha a zakladá Trnavu. Uhorský kráľ sa zobrazuje ako zbožný hrdina, druhý Aeneas, ktorý zakladá nové večné mesto, ktoré sa od čias Mikuláša Oláha zvykne nazývať Malý Rím. Historická zápletka však vytvára len určitý základný rámec pre samotný príbeh, v ktorom sa autor nesnaží prezentovať historickú pravdu, ale (ako to nazýva jeden zo súvekých manuálov poetiky) pravdu poetickú. Podľa nášho básnika bola totiž Trnava založená predovšetkým preto, aby v nej vznikla univerzita ako nový domov pre Múzy, Apollóna a predovšetkým Pallas Athénu, inými slovami aby sa stala kráľovským sídlom vzdelanosti a slobodných umení.
STÁHNOUT ČÍST
Mgr Jozef Kordoš, PhD | Filozofická fakulta
Hoci Štefan Čiba z Trnavy nepochádzal (narodil sa v r. 1672 v Kecskeméte), Trnavu považoval za svoju skutočnú vlasť. Čerstvých bakalárov totiž v úvode k básni pobáda, aby nikdy nezabúdali šíriť vo svete dobré meno Trnavy a jej univerzity, pretože tá je vlastne vlasťou ich múdrosti.
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity II ...
Štefan Čiba: Zrod Trnavy Jozef Kordoš | TU - Filozofická Fakulta (2011) V roku 1706 vyšiel v univerzitnej tlačiarni (typis academicis) Trnavskej univerzity historický epos Tyrnavia nascens (Zrod Trnavy), v ktorom sa oslavuje vznik Trnavy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY