Zákon o majetku obcí eBook

Fatimma.cz Zákon o majetku obcí Image

INFORMACE

Zákon o majetku obcí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Sotolář. Přečtěte si s námi knihu Zákon o majetku obcí na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Zákon o majetku obcí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,34 MB

ISBN: 9788089446841

POPIS
Autori podrobne a detailnerozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, vrátane odkazov na dôvodovú správu a tiež obsahuje jedinečné vymedzenie pojmov, ako aj početné návody na praktické riešenia. Rovnako je tu obsiahnutá rozsiahla judikatúra a rozhodovacia činnosť príslušných orgánov vo veciach nakladania a správy majetku obce.Je vnej zhrnutý aj zatiaľ jediný a komplexný výťah zrozhodnutí a judikatúry súdov vo veciach majetku – od nadobúdania až po nakladanie a spravovanie majetku orgánmi obce.
STÁHNOUT ČÍST
Portál veřejné správy - Gov.cz
Zákon č. 172/1991 Sb. - Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Verejná správa SR - Zásady hospodárenia s majetkom obce
Zákon č. 138/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
SOUVISEJÍCÍ KNIHY