Zákon o dani z přidané hodnoty eBook

Fatimma.cz Zákon o dani z přidané hodnoty Image

INFORMACE

Zákon o dani z přidané hodnoty je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milena Drábová. Přečtěte si s námi knihu Zákon o dani z přidané hodnoty na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Zákon o dani z přidané hodnoty.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,38 MB

ISBN: 9788073576578

POPIS
Odbornou publikaci Zákon o dani z přidané hodnoty napsali autoři Milena Drábová, Olga Holubová a Milan Tomíček.* Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.* Přináší nový, v české odborné literatuře ojedinělý a komplexní, pohled na problematiku DPH.* Seznamuje s komunitárním právem a veškerou i tou nejnovější dostupnou judikaturou Evropského soudního dvora týkající se daných ustanovení zákona o DPH a osvětluje její možné využití v praxi.* Rozebírá praktické uplatňování DPH na konkrétních případech na základě vzájemného vztahu jednotlivých ustanovení směrnice 2006/112/ES a zákona o dani z přidané hodnoty.* Upozorňuje čtenáře na rozpory mezi tuzemskou a komunitární právní úpravou a možná rizika související s uskutečněním transakcí se subjekty zejména z jiných členských států EU.* Obsahuje informace a citace publikovaných stanovisek Ministerstva financí ČR a informace o závěrech jednání koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR, včetně citací z těchto pro plátce mnohdy špatně dostupných materiálů.* Publikace čtenáře v neposlední řadě seznamuje i s dostupnou judikaturou tuzemských soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, včetně citací z těchto rozsudků.* V závěru komentáře ke každému paragrafu je seznam souvisejících ustanovení zákona o DPH a evropských právních předpisů (směrnice), výběr dostupné literatury, judikatury tuzemských soudů i Evropského soudního dvora i s citacemi nejvýznamnějších částí rozsudku nebo stanoviska generálního advokáta.* Autorský tým tvoří daňoví poradci, specialisté na DPH, s dlouholetou praxí v tomto oboru.
STÁHNOUT ČÍST
Daň z přidané hodnoty - Zákony pro lidi
Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, leasingu, úpravy odpočtu a oprav základu daně).
Vymezení základních pojmů, § 4 - Zákon o DPH č. 235/2004 ...
Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, leasingu, úpravy odpočtu a oprav základu daně).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY