Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit) eBook

Fatimma.cz Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit) Image

INFORMACE

Hledáte knihu Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Zuzana Hirschnerová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit).pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,29 MB

ISBN: 9788081460173

POPIS
Pracovný zošit korešponduje s platnou učebnicou na vyučovanie materinského jazyka Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ od kolektívu autorov pod vedením Zuzany Hirschnerovej. Titul zaručuje nadväznosť v precvičovanom učive na túto učebnicu. Jazyková a komunikačná zložka sa vhodne prelínajú tak, aby deti pochopili súvislosti a naučili sa jazykové javy a komunikačné zručnosti používať v nových situáciách. Pracovný zošit prináša sériu úloh a cvičení, ktoré pomôžu učiteľovi ľahšie vysvetliť a žiakovi lepšie a rýchlejšie zvládnuť základné učivo. Moderné typy úloh a cvičení korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Hravou formou motivujú žiakov k práci s textom, rozvíjajú komunikačné zručnosti, vedú žiakov k pochopeniu jazykových javov, precvičujú písanie i čítanie.
STÁHNOUT ČÍST
Cesky jazyk 2 pracovny zosit 2 rocnik | Stojizato.sme.sk
Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník 2. polrok základných škôl je súčasťou edície Interaktívna kniha, ktorá je tvorená i metodickým materiálom pre učiteľa. Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s ISCED 2. Pomocou bohatého výberu cvičení a úloh si žiak ľahko upevní vedomosti získané v škole, overí si, či ...
Cesky jazyk pre 2 rocnik pracovny zosit | Stojizato.sme.sk
Slovenský jazyk 2-Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ - Kolektív autorov . Pracovný zošit Hravá slovenčina 2 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY