Od tamtamov po internet eBook

Fatimma.cz Od tamtamov po internet Image

INFORMACE

Hledáte knihu Od tamtamov po internet? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Samuel Brečka? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Od tamtamov po internet.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,16 MB

ISBN: ",

POPIS
"Textu se skutečně daří ambici, kterou si autorský tým předsevzal, naplnit. Výsledkem je ucelený, věcně správný, spolehlivý a čtivě napsaný výklad, kvalitní nejen odborně, ale i didakticky. Vývoj lidské komunikace – jejích prostředků, projevů a důsledků – je podán s hlubokou znalostí věci a s obdivuhodným nadhledem. Zvláště cenné je, že autoři dokázali sestupovat z vyšší míry abstrakce dané obecností tématu a vkládat obecnější vývojové tendence do konkrétních dobových reálií, a to nejen světových, ale všude tam, kde to bylo nutné a vhodné, i slovenských (resp. československých, například u počátků televizního vysílání)."prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.„Čitateľom, v tomto prípade predovšetkým študentom žurnalistických a mediálnych katedier a fakúlt vysokých škôl na Slovensku i v Českej republike, sa dostáva do rúk hodnotný študijný materiál, ktorý veľmi dobre zachytáva časovú i hodnotovú os vývoja komunikácie od prvých počiatkov vývoja človeka, súvisiacu najmä so vznikom a používaním písma, až po súčasnú modernú multimediálnu a internetovú éru. Oceňujem aj jazykový štýl autorov, ktorý vďaka krátkym vetám a súvetiam pôsobí dynamicky a taktiež grafické spracovanie knihy, členeniu textu na kapitoly a podkapitoly, vďaka ktorému sa čitateľ v pomerne rozsiahlom a rôznorodom texte dobre a rýchlo orientuje.“prof. Dr. Božena Šupšáková, PhD.
STÁHNOUT ČÍST
Od tamtamov po internet - Samuel Brečka a kol., pevná ...
Pojem média patří mezi nejpoužívanější pojmy současnosti. Máme na mysli hlavně tisk, rozhlas, televizi, případně média založená na digitálním zpracování a přenosu dat, které nesou označení nová - internet. Slovo médium vychází z latiny a znamená prostředek, prostředník, zprostředkující činitel - tedy to, co něco zprostředkovává. Tento výraz se ...
Nejde mi internet - UPC
od tamtamov po internet l politické, resp. politicko-mocenské postavenie, pretože sa v procese vytvárania národných štátov čoraz viac presadzovala štátna moc.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY