Imunodeficience eBook

Fatimma.cz Imunodeficience Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Imunodeficience! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Imunodeficience a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2002

NÁZEV SOUBORU: Imunodeficience.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,82 MB

ISBN: 8024702444

POPIS
Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Podle příčiny se dělí na primární a na sekundární. Primární imunodeficity jsou obvykle vrozenou poruchou genu(ů), kódujících některé proteiny důležité pro funkci imunitního systému. Sekundární imunodeficity jsou získané v průběhu života jedince a jsou důsledkem působení vnějších nebo vnitřních faktorů.Primární imunodeficity jsou poměrně vzácné, jejich studium však přispívá k obecnému pochopení funkce jednotlivých složek imunity. Sekundární poruchy imunity jsou velmi časté a jejich incidence stoupá, mimo jiné i vlivem iatrogenních příčin (imunosupresivní léčba, transplantace, protinádorová terapie, sekundární imunodeficity v důsledku polytraumat a rozsáhlých chirugických zákroků apod., ve světě také pandemie AIDS a v neposlední řadě podvýživa). Sekundární imunodeficity svojí četností představují závažný medicínský problém.
STÁHNOUT ČÍST
Imunodeficience - Bartůňková Jiřina | Knihy Grada
Immunodeficiency or immunocompromise is a state in which the immune system's ability to fight infectious disease and cancer is compromised or entirely absent. Most cases of immunodeficiency are acquired ("secondary") due to extrinsic factors that affect the patient's immune system. Examples of these extrinsic factors include HIV infection and environmental factors, such as nutrition.
immunodeficiencyの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書
Imunodeficience jako přímý projev autoimunitního lymfoproliferativního syndromu však bývá relativně vzácná. Vybrané syndromy chromosomální nestability. Ataxia teleangiectasia (Syndrom Louis-Barové) Jde o komplexní syndrom s neurologickými, imunologickými, jaterními, kožními a endokrinologickými abnormalitami. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY