Slovník stavebno-technický eBook

Fatimma.cz Slovník stavebno-technický Image

INFORMACE

Hledáte knihu Slovník stavebno-technický? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Oto Makýš? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Slovník stavebno-technický.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,59 MB

ISBN: 9788089228492

POPIS
Slovník je zostavený so zámerom pomôcť pri spracovaní dokumentácie prípravy realizácie stavieb – technických správ, postupov výstavby, technologických predpisov, zostavovaní časových plánov, ale aj pri vedení, riadení, komunikácii a kontrole jednotlivých činností stavebnej praxe.Slovník vo svojom zameraní zohľadňuje aj pripravovaný nový stavebný zákon a akceptujepožiadavky skúšok na získanie odbornej spôsobilosti pre požadované činnosti. Obsahuje takmer 5 000 hesiel, ktoré sú najfrekventovanejšie a sú preložené do štyroch jazykov, čo predstavuje základnú slovnú zásobu nevyhnutnú pre komunikáciu na stavenisku medzi účastníkmi výstavby, ale aj na konferenciách, seminároch, rokovaniach a pod.Jednotlivé výrazy sú zostavené v abecednom poradí, ale zároveň aj podľa súvisiacich pojmov objasňujúcich technologické nadväznosti, členenie a obsah. Sú tu výrazy, ktoré sa používajú na stavbách, pri riadení stavieb, výrazy týkajúce sa stavebnej techniky, energií, podnikania v stavebníctve, cenových ponúk, rozpočtov atď.Súčasťou slovníka bude aj CD, na ktorom budú zoradené heslá podľa abecedy a ktoré umožní rýchle vyhľadávanie výrazov v každom z jazykov v elektronickej podobe.Štvorjazyčný stavebno-technický slovník pre oblasť prípravy a realizácie stavieb je určený pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú stavebníctvom: pre projektantov, stavbyvedúcich, stavebný dozor, stavebníkov, ale aj pre študentov škôl stavebného zamerania i širokú odbornú verejnosť.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Slovník stavebno-technický (Oto Makýš) | Martinus
Slovník stavebno-technický (Slovensko-nemecko-anglicko-maďarský) Oto Mak ýš • Eurostav, 2017 . Vypredané. Slovník je zostavený so zámerom pomôcť pri spracovaní dokumentácie prípravy realizácie stavieb - technických správ, postupov výstavby, technologických predpisov, zostavovaní časových plánov, ale aj pri vedení ...
Kniha "Slovník stavebno-technický"
Stavebno-technický dozor bude niesť zodpovednosť za súlad a správnosť vykonania prác s projektovou dokumentáciou, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác, dávať podnety na odstraňovanie chýb v projektovej dokumentácii a realizovaných stavebných prácach, prípadne navrhnúť nové ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY