Zákonník práce eBook

Fatimma.cz Zákonník práce Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákonník práce? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Branislav Masár? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Zákonník práce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,59 MB

ISBN: 9788081680694

POPIS
Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár.Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy jednotlivých právnych odvetví. Súčasťou techniky komentovania sú aj odkazy na postoje zákonodarcu, vyplývajúce z predchádzajúcich novelizácií Zákonníka práce (napríklad rozsiahla novelizácia Zákonníka práce uskutočnená zákonom č. 361/2012 Z. z.).Publikácia obsahuje aj citovanie relevantných a rozhodujúcich súdnych rozhodnutí tak európskych súdov, ako aj judikatúru slovenských súdov a českej súdnej praxe. Autori v prílohe predkladajú vybrané právne pramene Medzinárodnej organizácie práce a Európskej únie, ktoré môžu byť využité v právnej praxi pri tvorbe aktov aplikácie pracovného práva, pri tvorbe relevantných právnych úkonov a komplexne v jurisprudencii.Publikácia je určená tak širokej právnickej verejnosti, ako aj všetkým zamestnávateľom a zamestnancom.Komentár k Zákonníku práce vychádza zo stavu právnej úpravy pracovného práva Slovenskej republiky k 30. júnu 2014.
STÁHNOUT ČÍST
Zákoník práce - ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI - Podnikatel.cz
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce. okrem § 5 ods. 2 až 5 a § 241 až 250, ktoré nadobudnú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Zákoník práce 2020 - § 50 - § 54 : Výpověď, výpovědní doba ...
Zbierka zákonov SR v prevedení pre ľudí a zadarmo. Viac ako 20 tisíc právnych predpisov v aktuálnom úplnom znení. Inteligentný vyhľadávač zákonov s našeptávačom.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY