Příběhy raně křesťanských mučedníků II. eBook

Fatimma.cz Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Image

INFORMACE

Příběhy raně křesťanských mučedníků II. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petr Kitzler. Přečtěte si s námi knihu Příběhy raně křesťanských mučedníků II. na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Příběhy raně křesťanských mučedníků II..pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

ISBN: 9788074291876

POPIS
Svazek obsahuje překlady celkem 13 latinských a řeckých textů vzniklých ve 4. a 5. století. Jejich hlavními hrdiny jsou opět ženy a muži, kteří pro své náboženské přesvědčení neváhali podstoupit mučení a smrt.Do druhého dílu byly vybrány texty sepsané až po vítězství křesťanství v římské říši na počátku 4. století, které dobře dokumentují další vývoj hagiografické literatury a zohledňují žánrové a ideové rozrůznění pozdější mučednické literatury na prahu jejího přechodu k raně středověké hagiografii. Kromě textů vědomě stylizovaných do podoby dřívějších mučednických akt (Umučení Eupla) kniha obsahuje žánrově různorodá vyprávění, sahající od novelistických líčení (Umučení Konóna) po ukázku rozsáhlých skladeb, jež se staly nesmírně populárními na konci antiky (Akta Šebestiánova). Významnou část svazku zabírají rovněž překlady textů věnovaných mučedníkům z řad donatistů - severoafrických křesťanů, kteří byli ve 4. století jako schismatici pronásledováni katolickou většinou. Všechny texty, přeložené pracovníky Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Univerzitě Palackého v Olomouci, doplňují dílčí úvody i obsáhlý poznámkový aparát; celou knihu pak uvádí předmluva italského odborníka na hagiografii F. S. Barcellony z univerzity v Římě (sepsaná speciálně pro tuto knihu) a úvodní literárně historická studie J. Šubrta. Svazek je doplněn barevnou obrazovou přílohou, která ikonograficky doplňuje přeložené texty, bibliografií a rejstříky.
STÁHNOUT ČÍST
Příběhy raně křesťanských mučedníků II. / Nejlevnější knihy
Všechny informace o produktu Kniha Příběhy raně křesťanských mučedníků II., porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Příběhy raně křesťanských mučedníků II..
PDF PŘÍBĚHY - ResearchGate
Druhý díl výboru ze starověkých martyrologií nese podtitul Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY