Rozhodčí řízení eBook

Fatimma.cz Rozhodčí řízení Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Rozhodčí řízení! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Rozhodčí řízení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Rozhodčí řízení.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,13 MB

ISBN: 8086898431

POPIS
Druhé vydání této publikace, která si v praxi vysloužila pojmenování „krok za krokem rozhodčím řízením“, je určeno nejen odborníkům, kteří se profesně zabývají rozhodčím řízením, studentům právnických fakult, ale i ostatním zájemcům, kteří se chtějí dozvědět něco více o rozhodčím řízení a tyto informace porovnat s často zkreslenými mediálními informacemi.V tomto vydání jsou zachyceny nové skutečnosti, které souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie, a také nové typy řešení sporů v rozhodčím řízení – rozhodčí řízení on-line a budoucí rozhodování sporů o domény .eu.Podstatná část publikace je opět věnována rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Každý rok roste počet sporů, které tento Rozhodčí soud rozhoduje. Rozhodčí řízení přináší i praktické otázky, na které autor dává odpověď, přičemž své stanoviska dokumentuje na velkém množství judikátů Rozhodčího soudu, především z posledních let. Tato publikace by tedy měla těm, co se vyskytnou v nesnázích, pomoci se orientovat v rozhodčím řízení, resp. jim pomoci vyhnout se problémům v případě vzniku sporu ze smluvního či jiného vztahu.
STÁHNOUT ČÍST
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. 13.- 15. 5. konference Asociace manželských a rodinných poradců. hotel Dlouhé Stráně Kouty nad Desnou (Jeseníky)
Rozhodčí řízení - Wikipedie
Rozhodčí nález je rozhodnutím ve věci, kterým dochází ke skončení rozhodčího řízení. Vzhledem k tzv. newyorské úmluvě (jedná se o gramatickou chybu, která se však vžila i do odborné literatury) je rozhodčí nález bez dalšího soudně vykonatelný.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY