Poranění krční páteře eBook

Fatimma.cz Poranění krční páteře Image

INFORMACE

Poranění krční páteře je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Štulík. Přečtěte si s námi knihu Poranění krční páteře na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Poranění krční páteře.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,50 MB

ISBN: 9788072626854

POPIS
Monotematická publikace zpracovává v 16 kapitolách problematiku poranění krční páteře. Mezinárodní autorský kolektiv se podrobně věnuje historii chirurgie páteře, vývoji páteře, chirurgické anatomii, klasifikacím, diagnostice a léčbě jednotlivých typů poranění, včetně poúrazových deformit. Součástí každé kapitoly je vlastní soubor pacientů autorů s výsledky léčení nebo výsledky z multicentrických studií. Klinický souhrn na konci kapitol umožňuje čtenáři rychlou orientaci a zopakování základních principů. Dlouholeté zkušenosti autorů s léčením závažných poranění krční páteře podtrhuje rozsáhlá obrazová dokumentace. Kniha je primárně určena páteřním chirurgům-specialistům, základní informace však přináší i pro ortopedy, neurochirurgy, traumatology a chirurgy.
STÁHNOUT ČÍST
Poranění páteře - neboj se pomoci! — PrPom
onemocnění krční meziobratlové ploténky : syndrom hrudního výhřezu . 2: Nestability páteře. 3: Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde: Kokcygodynie. 8: Jiné určené dorzopatie. 9: Dorzopatie NS: M54: Dorzalgie [Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly] Nepatří sem: psychogenní bolest v zádech . 0
Podezření na poranění páteře - Metodika ZDrSEM
Poranění zde lokalizovaná představují asi 1/3 všech poranění krční páteře. Vznikají nejčastěji při dopravních nehodách, při pádech z velkých výšek či skocích do vody. Vzhledem k anatomické odlišnosti jednotlivých segmentů jsou zcela odlišné i typy poranění.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY