Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky eBook

Fatimma.cz Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,94 MB

ISBN: 9788073084653

POPIS
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu.Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost, zejména funkci empirického výzkumu v lingvistice, vztahu mezi lingvistikou a neurovědou, výzkumu jazykové evoluce, otázce jazykových univerzálií a jazykové diverzity nebo komputačnímu modelování lingvistických procesů.Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté s lingvistickým výzkumem (vývoj teorií, rozvoj metodologie a vývoj nových nástrojů, nejvýraznější výsledky v posledních dvaceti letech a přetrvávající desiderata nebo otázky jazykových univerzálií a jazykové relativity). Respondenty ankety jsou někteří přednášející i účastníci Letní školy lingvistiky v Dačicích.Poslední část knihy je věnována představení Letní školy lingvistiky, z jejíhož inspirativního prostředí vzešel i podnět k uspořádání této publikace.
STÁHNOUT ČÍST
Jakub Jehlička | Ústav obecné lingvistiky
Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Jan Chromý, Eva Lehečková. kniha Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu.
Anketa (Mojmír Dočekal)
Knihy spisovatele Jan Chromý v nabídce knihkupectví dobre-knihy.cz
SOUVISEJÍCÍ KNIHY