Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky eBook

Fatimma.cz Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky Image

INFORMACE

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Chromý. Přečtěte si s námi knihu Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,31 MB

ISBN: 9788073084653

POPIS
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu.Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost, zejména funkci empirického výzkumu v lingvistice, vztahu mezi lingvistikou a neurovědou, výzkumu jazykové evoluce, otázce jazykových univerzálií a jazykové diverzity nebo komputačnímu modelování lingvistických procesů.Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté s lingvistickým výzkumem (vývoj teorií, rozvoj metodologie a vývoj nových nástrojů, nejvýraznější výsledky v posledních dvaceti letech a přetrvávající desiderata nebo otázky jazykových univerzálií a jazykové relativity). Respondenty ankety jsou někteří přednášející i účastníci Letní školy lingvistiky v Dačicích.Poslední část knihy je věnována představení Letní školy lingvistiky, z jejíhož inspirativního prostředí vzešel i podnět k uspořádání této publikace.
STÁHNOUT ČÍST
Jakub Jehlička | Ústav obecné lingvistiky
Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky Autor: Jan Chromý ; Eva Lehečková Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu.
Studie z obecne lingvistiky | Sleviste.cz
DOČEKAL, Mojmír. Anketa (Mojmír Dočekal). In Lehečková, Eva; Chromý, Jan. Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky.Vyd. 1. Praha: Filozofická ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY