Mezi starou vlastí a Amerikou eBook

Fatimma.cz Mezi starou vlastí a Amerikou Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Mezi starou vlastí a Amerikou! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Mezi starou vlastí a Amerikou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Mezi starou vlastí a Amerikou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,57 MB

ISBN: 9788087709139

POPIS
Kniha přibližuje počátky české krajanské komunity v USA 19. století v rámci českého i amerického historického kontextu a dosavadní pohledy na „českou Ameriku“ obohacuje o dosud málo známá témata. Jejím hlavním cílem je rozkrýt vzájemné vztahy mezi českou národní společností, americkou společností a krajanskou komunitou. Do popředí vstupuje mimo jiné budování vzájemných obrazů, kontrast mezi představami o Novém světě a realitou amerického života, krajanské koncepty nové vlasti, soužití s dalšími etnickými menšinami, náboženský konflikt uvnitř českoamerické komunity či úloha zakladatelského období v její historické paměti. Knihu doplňuje obrazová příloha.
STÁHNOUT ČÍST
Přemyslovci Budování českého státu — Academia
Mezi starou vlastí a Amerikou. Pocátkyˇ ceskéˇ krajanské komunity v USA 19. století Praha: Matice moravská 2015, ISBN 978-80-87709-13-9, 422 pages Im Laufe des 19. Jahrhunderts er-schien in Europa ein neues Phäno-men, es war eine heftig wachsende Überseewanderung. Diese Emigrati-on wurde fast ausschließlich auf die
Největší, nejdelší, nejkrásnější - top 10 řek v Americe ...
VLHA, Marek. \textit{Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století v transatlantické perspektivě.} [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-02].
SOUVISEJÍCÍ KNIHY