Mluvnice současné češtiny I. eBook

Fatimma.cz Mluvnice současné češtiny I. Image

INFORMACE

Hledáte knihu Mluvnice současné češtiny I.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Václav Cvrček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Mluvnice současné češtiny I..pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,10 MB

ISBN: 9788024628127

POPIS
Předkládaná Mluvnice současné češtiny autorů působících na různých ústavech Univerzity Karlovy je po téměř patnácti letech novým pokusem o stručný a srozumitelný popis našeho mateřského jazyka. Mluvnice je koncipována jako dvoudílná, přičemž první díl zahrnuje poučení mj. o zvukové stránce jazyka, slovní zásobě, slovotvorbě, tvarosloví, stylistice a psací soustavě (druhý díl pak bude věnován větné skladbě). Jako vůbec první popis svého druhu se mluvnice pokouší systematicky zachycovat rozdíl mezi mluvenou a psanou češtinou, a to na základě rozsáhlých dat z Českého národního korpusu. Výsledkem je materiálově založená moderní publikace, která nepodává obraz o tom, jak by jazyk vypadat měl, ale o tom, jak skutečně mluvíme a píšeme. Čtenář si tak může sám udělat obrázek o tom, jaké způsoby vyjadřování jsou obvyklé a vhodné pro určitou situaci a které prostředky jsou naopak nevšední či v daném kontextu nepreferované.Ve druhém vydání doznal text Mluvnice současné češtiny 1 jen minimum změn. Nejpodstatnější odlišností oproti edici předchozí je inovovaná grafická podoba celé knihy. Vedle toho bylo provedeno několik spíše drobnějších korekcí v textu samotném (opravy některých formulací).
STÁHNOUT ČÍST
Vítejte | Elektronická mluvnice současné angličtiny
Mluvnice současné češtiny (recenze). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje; Originální název: Mluvnice současné češtiny (recenze) Název anglicky: Corpus-based Grammar of Contemporary Czech (review) Autoři: KOSEK, Pavel (203 Česká ...
Mluvnice současné češtiny - Jarmila Panevová, brožovaná ...
Mluvnice předkládá podrobný systematický popis gramatické stavby současné angličtiny z hlediska češtiny. Vychází jak z podnětů a přínosu anglistiky a bohemistiky domácí, tak z výsledků anglistiky zahraniční, především britské a americké.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY