Zmluvy v stavebnej praxi eBook

Fatimma.cz Zmluvy v stavebnej praxi Image

INFORMACE

Zmluvy v stavebnej praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan Oleríny. Přečtěte si s námi knihu Zmluvy v stavebnej praxi na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Zmluvy v stavebnej praxi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,60 MB

ISBN: 9788089603053

POPIS
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou praxou a iným právnym prostredím, ktoré sa odlišujú od nášho.Zmluvy zahraničných investorov, predkladané v rámci výberových konaní, sa zásadne líšia od našej zavedenej a užívanej praxe zmlúv podľa Obchodného zákonníku. Podrobný rozbor týchto podmienok, ktoré predstavujú predovšetkým podklady nemeckej obchodnej praxe (zmluvné podmienky VOB a BGB), ako aj zmluvné a dodacie podmienky britskej a medzinárodnej praxe (podmienky FIDIC), je súčasťou jednotlivých kapitol knihy.Po prvý raz u nás je v knihe uvedený nielen podrobný rozbor zmlúv VOB, BGB a FIDIC, vrátane prípravy Osobitných zmluvných podmienok, ale aj ich jednotlivé špecifiká porovnané s naším obchodným a právnym prostredím. Samostatná kapitola je venovaná vysvetleniu zmlúv na riadenie projektov, ktoré podstatne rozširujú zodpovednosť poskytovateľa služieb. Ako vôbec prvá publikácia na Slovensku v samostatnej kapitole podrobne rozoberá zmluvy na projektové práce a poradenské činnosti, predovšetkým praxe FIDIC a HOAI, ktoré používajú zahraniční zadávatelia aj u nás. Podrobný popis činností v súvislosti s projektovými prácami zahraničnej praxe a ich ocenenie v súlade s touto metodikou pomôže pochopiť nielen projektantom, prečo zahraničný investor trvá na znení vlastných zmlúv. Samostatná kapitola je venovaná problematike zmlúv a poskytovaniu služieb pre nadnárodné organizácie, predovšetkým pre EBOR a OSN.Kniha je doplnená o množstvo vzorových zmlúv v origináli so slovenským prekladom, ktoré môže využiť poskytovateľ služieb aj dodávateľ stavebných prác. Vzorové podklady môžu využiť pre svoju prax – po ďalších úpravách – aj zadávatelia výberových konaní u nás. Publikácia sa zbytočne nevenuje teoretickému rozboru a porovnávaniu zahraničných zmlúv s našou právnou praxou, ale rieši praktické príklady zmlúv v zahraničnej praxi a ich použitie. Pokiaľ sú súčasťou podkladov verejného obstarávania u nás zadávacie podmienky FIDIC v základnej alebo modifikovanej verzii, podáva vysvetlenie a pomáha aj pri tomto type výberových konaní.Kniha je určená nielen stavebným dodávateľom, technikom a pracovníkom prípravy stavieb dodávateľov, pracujúcich pre zahraničného investora alebo v zahraničí, ale aj investorom, ktorí potrebujú a užívajú iné zmluvy, než predstavuje naša obchodná prax, predovšetkým z dôvodu zníženia vlastného rizika.
STÁHNOUT ČÍST
Zmluvy v stavebnej praxi - PRESS.SK
Zmluvy v stavebnej praxi. ... Autormi publikácií sú odborníci pôsobiaci v súkromnej praxi, v štátnej správe a samospráve alebo na vysokých školách. Online produkty - umožňujú neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!
Zmluvy v stavebnej praxi - Beck
Zmluvy v stavebnej porovnaj ceny v 9 obchodoch od 30.42 spoznaj overené obchody prečítaj recenzie skontroluj popis a parametre vyber najlepšiu ponuku kúp ZMLUVY V STAVEBNEJ PRAXI (MILAN OLERÍNY) najlacnejšie v overenom obchode s dopravou zadarmo do 24h cez NajNakup.sk
SOUVISEJÍCÍ KNIHY