Účtovná závierka za rok 2010 eBook

Fatimma.cz Účtovná závierka za rok 2010 Image

INFORMACE

Účtovná závierka za rok 2010 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivana Hudecová. Přečtěte si s námi knihu Účtovná závierka za rok 2010 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Účtovná závierka za rok 2010.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,19 MB

ISBN: 0

POPIS
- Účtovné prípady- Výsledok hospodárenia- Výročná správa- Účtovné knihy- Inventarizácia- Uzávierkové práce
STÁHNOUT ČÍST
PDF Účtovná závierka k 31.12 - arcabh.com
Súhrnná účtovná závierka za rok 2010. 06.09.11 18:46. zvedavček. ... Výkazy k súhrnnej účtovnej závierke za rok 2010 odovzdáva účtovná jednotka samostatne na Daňový úrad /termín do 30.09.2011/. Týka sa to viac štátnej správy. Komentovať 0. ...
Finančné správy - Slovnaft SK
Výročná správa Národnej banky Slovenska obsahuje hodnotenie ekonomického a menového vývoja za daný rok aj aktivít Národnej banky Slovenska za všetky oblasti jej činnosti. Jej súčasťou je aj správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY