Účetnictví 2 eBook

Fatimma.cz Účetnictví 2 Image

INFORMACE

Účetnictví 2 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dana Bárková. Přečtěte si s námi knihu Účetnictví 2 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Účetnictví 2.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,38 MB

ISBN: 9788024735160

POPIS
Publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Hlavní témata jsou nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si zkontrolujete na konci každé kapitoly. Osvojíte si specifika účtování jednotlivých typů společností, účtování o finančním majetku včetně cenných papírů, účtování o dlouhodobém majetku, leasingu, zásobách, pohledávkách, závazcích, nákladech a výnosech. Dále se obeznámíte s přípravnými pracemi k účetní závěrce a porozumíte sestavování výkazů finančního účetnictví spolu s výpočtem daně z příjmů splatné i odložené s dopadem na ukazatele finanční analýzy. Poslední kapitola vyhodnocuje rozdílnost účetnictví vedeného dle právních norem ČR od Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS a IFRS for SME) a hlavní rozdíly demonstruje na praktických příkladech.
STÁHNOUT ČÍST
Praktické účetnictví - YouTube
Účetnictví krok za krokem, 2. díl - Kdo je povinen vést účetnictví a kdo jsou uživatelé účetnictví - Druhý díl se seriálu se bude věnovat uživatelům účetnictví a dozvíme se, kdo je povinen vést účet | Účtování.net
Kurzy účetnictví Praha
(2) Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak. (3) Pro ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle § 29, pohledávky se oceňují podle § 5.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY