Aktualizácia II/2 2018 - úplné znenie po novele eBook

Fatimma.cz Aktualizácia II/2 2018 - úplné znenie po novele Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Aktualizácia II/2 2018 - úplné znenie po novele! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Aktualizácia II/2 2018 - úplné znenie po novele a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia II/2 2018 - úplné znenie po novele.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,36 MB

ISBN: ",

POPIS
Novelou zákona dochádza k vylúčeniu účinnej ľútosť pri daňových trestných činoch spáchaných organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou. Podľa právnej úpravy trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami. Obsahuje úplné znenie zákonov po ostatnej novele:Trestný zákonTrestný poriadokZákon o trestnej zodpovednosti právnických osôbZákon o policajnom zbore - účinnosť je k 1. 7. 2018Od 1. 7. 2018 sa doplnilo, aby z možnosti účinnej ľútosti a možnosti zbavenia sa trestnej zodpovednosti dodatočným zaplatením dane alebo poistného po skončení vyšetrovania boli vylúčené tieto daňové trestné činy, pokiaľ boli spáchané organizovanou alebo zločineckou skupinou, nakoľko trestná činnosť môže mať v tomto prípade závažnejší charakter spočívajúci v systematickom protiprávnom konaní.K novinkám patrí nová právna úprava terorizmu, ktorá sprehľadňuje, dopĺňa a rozdeľuje pôvodnú skutkovú podstatu tohto trestného činu na viac samostatných skutkových podstát – trestný čin teroristického útoku, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin financovania terorizmu a nový trestný čin cestovania na účel terorizmu. Z tohto dôvodu bolo potrebné novú právnu úpravu premietnuť aj do súvisiacich ustanovení – definícia teroristickej skupiny, osobitný motív, definícia trestných činov terorizmu.
STÁHNOUT ČÍST
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách | Aktuálne znenie
Zákony 2019 III aktualizácia III 4 - Úplné znenie zákonov po novele ... Poradce č.11/2019 DPH úplné znění zákona po novele s komentářem ... Provoz na pozemních komunikacích 2018
Aktualizácia II/2 2018 - úplné znenie po novele ...
Color Touch je semipermanentní barva na vlasy. Účinky: Jemné složení je bez amoniaku. O 63% více lesku. Technologie: Light2Color Complex, který prokázal v testech zvýšení lesku o 63%.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY