Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz eBook

Fatimma.cz Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz Image

INFORMACE

Hledáte knihu Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Renáta Majorošová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,67 MB

ISBN: 9788056200469

POPIS
Aktualizované podľa právneho stavu k 1.9.2015Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru. Do prvej časti príručky sme zaradili aktualizované znenie zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov so stručným komentárom k jednotlivých ustanoveniam. Žiadateľov o zbrojný preukaz však zaujme najmä znenie skúšobných otázok, ktoré sú používané pri skúškach odbornej spôsobilosti, a predovšetkým správne odpovede na jednotlivé otázky, ktoré sme publikovali v 2. časti príručky.Budúci držitelia zbrojných preukazov musia ovládať aj ďalšie vykonávacie a súvisiace všeobecne záväzné predpisy, či už ide o vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive, alebo Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok, zákon o priestupkoch, zákon o Policajnom zbore a ďalšie, preto sú výňatky z príslušných ustanovení tiež súčasťou tejto publikácie (v 3. časti). Štvrtú časť tvorí obrazová príloha. Štvrté prepracované vydanie príručky plne zohľadňuje súčasný právny stav v Slovenskej republike a predstavuje dobrý základ pre úspešné absolvovanie uvedenej skúšky.Obsah I. časti: zákon o strelných zbraniach a strelive s komentárom a vykonávacie vyhláškyZákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení s komentáromVyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonovVyhláška ÚNMS SR č. 516/2003 Z.z. z 26. novembra 2003 o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovaniaVyhláška MZ SR č. 229/2011 Z.z. z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku Vyhláška ÚNMS SR č. 169/2015 Z.z. z 15. júla 2015 o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D
STÁHNOUT ČÍST
Rýchle a spoľahlivé správy pre Humenčanov | Humenné24.sk
Všetky informácie o produkte Kniha Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz.
Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz (Renáta Majorošová ...
Kniha: Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz Autor: Jozef Majoroš ; Renáta Majorošová Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY