Český jazyk 4 - pracovní sešit eBook

Fatimma.cz Český jazyk 4 - pracovní sešit Image

INFORMACE

Český jazyk 4 - pracovní sešit je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Český jazyk 4 - pracovní sešit na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Český jazyk 4 - pracovní sešit.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,54 MB

ISBN: 9788087591291

POPIS
Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním.Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu.Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. K tomu mimo jiné přispívá propojení učiva českého jazyka s přírodovědou,vlastivědou i ostatními předměty.Učivo se průběžně opakuje na stranách nazvaných Opakování s Magikem (č. 1–6) a na dvojstraně Závěrečné opakování. Žáci jsou bodováni a podle počtu získaných bodů si mohou nalepit patřičnou samolepku s portrétem Magika.V závěru pracovního sešitu naleznete Návrhy čtvrtletních prací včetně gramaticky cílených diktátů.Správné řešení většiny cvičení najdete v klíči (str. 1–6 v protilehlé části sešitu).NOVA4460
STÁHNOUT ČÍST
Český jazyk pracovní sešit 1. díl pro 4. ročník ZŠ, v ...
Český jazyk 4 nově - Pracovní sešit pro 4. ročník Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice.
Český jazyk 4 - pro 4. ročník - Učebnice a pracovní sešity ...
Český jazyk 4 - pracovní sešit, Čtení s porozuměním. Katalog: 44-60. Cena 70 K ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY