7 návyků spokojené rodiny eBook

Fatimma.cz 7 návyků spokojené rodiny Image

INFORMACE

Hledáte knihu 7 návyků spokojené rodiny? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Stephen R. Covey? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: 7 návyků spokojené rodiny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,81 MB

ISBN: 9788072614820

POPIS
7 návyků - základ pro vytvoření harmonické rodinyKniha Stephena R. Coveyho, mezinárodně uznávaného odborníka na vedení lidí, konzultanta, autora motivační literatury, charakterizuje 7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a jež jsou základem pro vytvoření harmonické osobnosti, potažmo rodiny. Autor poukazuje na to, že rodina je – či by měla být – základním stavebním kamenem společnosti, a aby lidem přinášela to nejvyšší naplnění, je třeba dodržovat 7 návyků i při plnění rodinných či dalších mimopracovních „povinností“. Pomáhá rodinám osvojit si správné hodnoty a dává ponaučení, jak 7 návyků uplatňovat v nejrůznějších životních situacích. Kniha 7 návyků spokojené rodiny je dobrá a užitečná četba nejen pro rodiče, ale i pedagogy a psychology. Obsahuje mnoho zajímavých životních příběhů, včetně návodů, jak problémy řešit, ať již jde o problémy dětí, rozvádějí-li se rodiče, vážné nemoci v rodině, o problémy dospívajících apod. Pozornost je věnována nesnázím, které mohou rodině způsobit, podlehne-li některý člen, zvláště děti, drogové a jiné závislosti. Kniha je obohacena řadou příběhů, které autor pečlivě zvolil tak, aby názorně ukazovaly aplikaci určitého návyku v praktickém životě. Zápletka těchto příběhů zde nehraje tak zásadní roli, důležité je použití a účinek principů 7 návyků (či způsob myšlení podle 7 návyků), které jsou formulovány tak, aby byly jasné, srozumitelné a použitelné v běžném životě … a s nimiž by bylo možné se bezezbytku ztotožnit. A St. Covey přesně ví, jak toho v našem bláznivém, proměnlivém a rodinám často nepříliš nakloněném prostředí dosáhnout, neboť vztahy mezi členy rodiny a s přáteli představují tu nejdůležitější investici.
STÁHNOUT ČÍST
Kompletní nabídka ostatní | 7 návyků spokojené rodiny ...
Publikace: 7 návyků spokojené rodiny - Stephen M. R. Covey. 7 návyků spokojené rodiny Kniha přináší sedm návyků, jak efektivně zvládat každodenní souhru všech členů rodiny. Tyto návyky, jak kniha objasňuje, pomáhají osvojit správné hodnoty a také uvědomění, jak je možné začlenit je a použít v různých ...
Stephen R. Covey: 7 návyků spokojené rodiny | MALL.CZ
7 návyků skutečně efektivních lidí 2007; 8. návyk 2005; Důvěra: Jediná věc, která dokáže změnit vše 2007; To nejdůležitější na první místo 2009; Třetí alternativa - Jak řešit nejobtížnější životní problémy 2013; všech 12 knih autora. Kniha 7 návyků šťastné rodiny je v
SOUVISEJÍCÍ KNIHY