Přírodopis - Země, naše planeta eBook

Fatimma.cz Přírodopis - Země, naše planeta Image

INFORMACE

Přírodopis - Země, naše planeta je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Skýbová. Přečtěte si s námi knihu Přírodopis - Země, naše planeta na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Přírodopis - Země, naše planeta.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,88 MB

ISBN: 9788072163168

POPIS
Pracovní sešit umožňuje aktivní osvojování učiva, ilustrace v něm jsou černobílé. Určeno pro základní školy praktické.
STÁHNOUT ČÍST
PPT PLNETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI - zsjiraskova.cz
Země je třetí planeta sluneční soustavy se střední vzdáleností od Slunce asi 1 Au, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc.
Přírodopis - Země, naše planeta učebnice pro praktické ZŠ ...
Přírodopis - Země, naše planeta učebnice pro praktické ZŠ Učebnice plně odpovídá požadavkům RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje tyto kapitoly: Geologické vědy - vědy o Zemi, Živá planeta Země, Nerosty, Horniny, Vznik a vývoj organismů na Zemi, Půdy, Počasí a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY