Športová biomechanika eBook

Fatimma.cz Športová biomechanika Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Športová biomechanika! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Športová biomechanika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Športová biomechanika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,52 MB

ISBN: 9788022749206

POPIS
Skripta STU v Bratislave.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Teória športu a didaktika športového tréningu ...
210555 Športová biomechanika 2 - 000 kz 2 Hučko 2836xx Odborná komunikácia v cudzom jazyku (An, Ne, Fr, Šp) 0 - 200 kz 1 Kucharíková 284612 Telesná výchova a šport 0 - 200 z 1 Cepková 283610 Dejiny slovenskej techniky 2 - 000 kz 2 Paukov 270555 Strategický manažment 2 - 000 kz 2 Hekelová
Bionika a biomechanika | Portál VŠ
Stupne - popis. Študijný odbor Bionika a biomechanika sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. Zo dňa 16. decembra študovať v: treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej forme 3 roky (v externej forme 5 rokov).; Obsah študijného odboru - všeobecná časť
SOUVISEJÍCÍ KNIHY