Testy 2017 z českého jazyka eBook

Fatimma.cz Testy 2017 z českého jazyka Image

INFORMACE

Testy 2017 z českého jazyka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Testy 2017 z českého jazyka na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Testy 2017 z českého jazyka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,60 MB

ISBN: 9788073582616

POPIS
Příručka reaguje na novelu školského zákona vyhlášenou dne8. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 178/2016 Sb., která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2015 a pokusného ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2016.Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Titul je sestaven podle platných RVP pro základní školy a Standardů pro základní vzdělávání. Testy připravují žáky na formu i obsah didaktického testu z českého jazyka.Úlohy zahrnují několik okruhů v rámci vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura (porozumění textu, textová návaznost, stylistika, pravopis, slovní zásoba a slovotvorba, tvarosloví, skladba, literární výchova) a odpovídají zadávaným typům úloh v testu.Testy ve třech úrovních obtížnosti počtem úloh, svou strukturou, rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ostrým i ilustračním testům Cermatu.U každé testové úlohy je uveden počet bodů, jaký za ni lze získat.
STÁHNOUT ČÍST
Testy 2017 z Českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ ...
Porovnání cen testy z ceskeho jazyka didaktis 2019, srovnání cen testy z ceskeho jazyka didaktis 2019 na portálu HLEDEJCENY.cz.
Testy z ceskeho jazyka didaktis 2019 | HLEDEJCENY.cz
Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ. Příručka reaguje na novelu školského zákona vyhlášenou dne 8. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 178/2016 Sb., která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořený...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY