Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi eBook

Fatimma.cz Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,79 MB

ISBN: 9788081911828

POPIS
Termínom sociálna náuka Katolíckej cirkvi sa označuje súhrn výrokov a úvah Cirkvi, prostredníctvom ktorých sú evanjeliové pravdy aplikované v spoločensko-politickom kontexte s cieľom nájsť kritériá pre uvažovanie a princípy konania, ktoré by umožnili správnym spôsobom pristupovať k človeku a jeho životnej realite, prežívanej v rámci konkrétnej spoločnosti i v medzinárodnom kontexte: to všetko vo svetle viery a cirkevnej tradície.Keďže ide o náuku, ktorej účelom je usmerňovať ľudské konanie, vyplýva z nej záväzok angažovať sa v prospech spravodlivosti v súlade s úlohami, povolaním a životnými okolnosťami toho-ktorého človeka. Šírenie tejto náuky teda predstavuje skutočnú pastoračnú prioritu, pretože umožňuje osobám, ktoré sa ňou nechajú osvietiť, aby správnym spôsobom interpretovali situáciu súčasného sveta a nachádzali primerané spôsoby, ako na ňu činorodo odpovedať.Cirkev chce slúžiť jedinému cieľu, aby každý človek našiel Krista, aby Kristus kráčal s každým človekom po ceste života v sile pravdy hýbajúcej človekom a svetom, ktorá je obsiahnutá v tajomstve vtelenia a vykúpenia a v sile lásky, ktorá vyžaruje z tohto tajomstva (Ján Pavol II., Redemptor hominis, 13).
STÁHNOUT ČÍST
Jednotky: Základy sociálnej práce
Múdrosť viery nás vedie ku kontemplatívnemu pohľadu, ktorý si uvedomuje, že všetci sme „súčasťou jednej rodiny - migranti i miestna populácia, ktorá ich prijíma" a všetci máme „rovnaké právo užívať pozemské dobrá, ktoré majú podľa sociálnej náuky Cirkvi všeobecné určenie" a v tom „spočívajú základy ...
Sociálna náuka cirkvi ~ Náboženstvo - Referáty | Zones.sk
Sloboda však neznamená, že možno robiť všetko, čo sa zapáči. Ide tu o vedomú a slobodnú voľbu podľa vnútorných pohnútok, a nie z donútenia alebo pod vplyvom vášní (Gaudium et spes, č. 17). Človek je srdcom a dušou sociálnej náuky Cirkvi. Ľudská osoba je východiskom aj pre ostatné princípy sociálnej náuky.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY