Strom života eBook

Fatimma.cz Strom života Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Strom života! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Strom života a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Strom života.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,87 MB

ISBN: 9788089340606

POPIS
Strom ako fenomén sa v rôznych kultúrach objavuje ako symbol, vystupuje ako stelesnenie rôznych mocností, vlastností, zastupuje celé legendy a mýty. K stromu sa často viažu mýty o vzniku sveta, a strom sveta prežíva dodnes aj vo forme vizuálneho stvárnenia, a mnohé, často zásadné príbehy, ktoré určujú základné hodnoty tej-ktorej ľudskej komunity, či už národov, kmeňov, dedín a pod. V kresťanskej symbolike strom zohráva mimoriadnu úlohu, má nezastupiteľnú funkciu v rôznych súvislostiach a objavuje sa v kresťanskej ikonografii v širokom spektre tém, motívov a symbolov. Zobrazenie stromu v kozmologickom zmysle ako stromu sveta do výraznej miery ovplyvnilo aj interpretáciu a prežitie symbolu stromu. Takmer v každej kultúre nájdeme mýtus o strome, s ktorým je prepojený vznik sveta. Ako takmer každý symbol, aj strom môže vystupovať v rôznych funkciách a stelesňuje božské i ľudské vlastnosti, stále a nestále hodnoty, večný život a pominuteľnosť alebo smrť atď.Zobrazenie stromu ako symbolu má dlhú tradíciu vo vizuálnom umení. Všetky oblasti zobrazenia nie je možné zhrnúť na predkladanej výstave vzhľadom na jeho bohatú a rozsiahlu tematiku, ale sú tu prezentované najdôležitejšie okruhy tém, ktoré sa vo výtvarnom umení Slovenska objavili, vynorili, zakotvili a zohrávali významnejšiu úlohu: Strom života, Strom poznania dobra a zla, Strom v krajinomaľbe, Strom a životné prostredie, Strom a drevo, Strom smrti.Fenomén stromu je na výstave predstavený z rôznych hľadísk podľa významu v tradičných kultúrach v rôznych obdobiach, transhistoricky, na základe 175 malieb, sôch, grafík a diel iných médií, ktoré súvisia s fenoménom stromu vo výtvarnom umení Slovenska od gotiky po súčasné umenie.
STÁHNOUT ČÍST
Strom života - Wikipedie
„Strom života" je systém vědomostí o člověku, o uspořádání světa, o cestě k Bohu. Cílem základního kurzu je strukturovat vědomí a naučit člověka technologiím, které umožní propojit duši s vědomím. Duše jako nesmrtelná část člověka nese v sobě částečku Stvořitele a obsahuje veškeré vědění.
Strom života naší rodiny - Kniha pro zaznamenávání ...
Strom života. Třetím tradičním aspektem je strom života, který může zahrnovat více významů. Základní význam vychází z funkce stromu jako zdroje životodárné potravy, léčivých plodů, kterými se živí i sami bohové a důležité stavební suroviny - dřeva. Strom v mytologii
SOUVISEJÍCÍ KNIHY