Národná správa o vedeckotechnickej politike eBook

Fatimma.cz Národná správa o vedeckotechnickej politike Image

INFORMACE

Národná správa o vedeckotechnickej politike je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor M. Beblavý. Přečtěte si s námi knihu Národná správa o vedeckotechnickej politike na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2002

NÁZEV SOUBORU: Národná správa o vedeckotechnickej politike.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,44 MB

ISBN: 8089041507

POPIS
Publikácia sa podrobne venuje stavu výskumu a vývoja na Slovensku, hodnoteniu verejnej politiky v tejto oblasti a prináša aj odporúčania do budúcnosti. Pri analýze stavu sa opiera najmä o dostupné medzinárodné porovnania, no zároveň obsahuje viacero pôvodných údajov a osobný pohľad viac ako desiatky slovenských vedcov, ktorí sú autormi správy.Správa má slúžiť ako základný zdroj údajov a pohľadov na vedeckotechnickú politiku na Slovensku. Táto veľmi dôležitá oblasť totiž napriek rastúcej pozornosti médií a nemalým vynakladaním prostriedkom predstavuje zanedbávanú tému verejnej a politickej diskusie.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Správa o vzdelávacej politike
Národná správa 2008 ... v regula čnej politike je dôraz na doteraz málo využívanú stránku činnosti a kompetencií a to analýzu a korekciu vplyvov rozhodnutí vydaných Úradom pre reguláciu sie ťových odvetví na sie ťové odvetvia z celospolo čenského h ľadiska. ...
Kniha: Národná správa o vedeckotechnickej politike (M ...
Táto správa bola vypracovaná pre Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. ... národná identita, nemusí znamenať negatívny postoj k EÚ. Vo všeobecnosti je možné vyhlásiť, že celková podpora EÚ na Slovensku od predchádzajúceho ... Proti tejto politike je 17% respondentov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY