Sociální výzkum, podnik a management eBook

Fatimma.cz Sociální výzkum, podnik a management Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Sociální výzkum, podnik a management! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Sociální výzkum, podnik a management a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2000

NÁZEV SOUBORU: Sociální výzkum, podnik a management.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,77 MB

ISBN: 8086119254

POPIS
Publikace oslovuje studenty vysokých škol, frekventanty manažerských kurzů a řídící a personální pracovníky. Kniha ilustruje provázanost mezi přístupy k managementu a vědeckým poznáváním sociální reality, seznamuje s filozofickými a etickými aspekty sociálního výzkumu v organizacích, přibližuje metodologii kvalitativního výzkumu a podává podrobnou charakteristiku metod sběru a analýzy kvalitativních údajů. Informace obsažené v knize mohou čtenáři využít při přípravě a realizaci výzkumných projektů, hodnocení úrovně služeb v oblasti sociálního auditu a výzkumných metod užít jako prostředku, který jim umožní lépe poznat vedené a řízené pracovníky. Součástí knihy jsou modelové návrhy čtyř výzkumných projektů, týkajících se oblastí sociálního života organizace.
STÁHNOUT ČÍST
Sociální výzkum, podnik a management - Burza učebnic
2b1. podnik systematicky sleduje produktivitu práce svých zaměstnanců. 2b2. v meziročním srovnání se produktivita alespoň některých zaměstnanců zvyšuje. 2b3. management se systematicky zabývá příčinami a řešením výkyvů produktivity práce
Sociální výzkum, podnik a management : průvodce manažera v ...
Přednášející: Cvičící: Předmět zajišťuje: oddělení manažerských studií Anotace: Přístupy k manažerskému výzkumu,sociální výzkum,formulace výzkumného problému,plánování projektu,sekundární a primární výzkum,formulace hypotézyúvodní analýza problému a volba metodologie,výběr vzorku dedukce a indukce,kvalitativní výzkum,kvantitativní výzkum,škály ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY