Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky eBook

Fatimma.cz Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky Image

INFORMACE

Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Radim Palouš. Přečtěte si s námi knihu Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,75 MB

ISBN: 9788024618333

POPIS
Základní pojmy bývají užívány sice se samozřejmostí, avšak bez vědomí jejich filosofického fundamentu. V knize se nejprve krátce vymezují tyto termíny: výchova, výuka, učitel, teorie vyučování, žák, teorie učení, učivo, vzdělání. Potom jsou zevrubně prošetřovány ty nejdůležitější, totiž výchova, vzdělání, učitel, žák a názornost. Protože pedagogika deklaruje, že výchovné a vzdělávací působení nemá být povrchní, poslední reflexe se obrací k lidskému nitru.Prof. Radim Palouš, který v nedávných dnech oslavil důstojné životní jubileum, v předloženém textu vychází ze svých celoživotních lásek: z antické filosofie, z křesťanské tradice, z Jana Amose Komenského, ale i z fenomenologické kritiky vědy (či vědotechniky jak ji nazýval jeho milovaný učitel prof. Jan Patočka). Jeho výklady nejsou žádné suché a vyčerpávající úvahy, ale stručná a hutná shrnutí dlouholeté kontemplace nad základy, o které se jeho filosofické úvahy o pedagogice opírají.Filosofie výchovy není věda v pravém slova smyslu, ale cesta ke skrytým předpokladům lidské aktivity - a touto cestou se autor ve svých úvahách vydal. Náhled, který na této cestě vytěžil, předkládá čtenáři k úvaze a k vlastnímu zamyšlení, místy vybízí, místy nutí ke změně zorného úhlu, ale zcela jistě nezapře i své osobité vidění některých problémů, k němuž dospěl studiem řady autorit ve filosofii a v oblasti pedagogiky.
STÁHNOUT ČÍST
Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky ...
Kompletní technická specifikace produktu Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky - Radim Palouš a další informace o produktu.
Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky
Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky Palouš Radim ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY