Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia eBook

Fatimma.cz Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,59 MB

ISBN: 9788081013942

POPIS
Cestovanie v 16. a 18. storočí malo pre súvekého človeka viacero významov. Niekedy bolo poznávaním a dobrodružstvom spojeným so stretávaním sa s cudzími kultúrami. Tiež symbolicky znázorňovalo putovanie dočasným pozemským životom.Memoáre a cestopisy slovenských protestantov obsahujú obidve formy. Zápisky humanistického vzdelanca Jána Dernschwama, člena diplomatického sprievodu vyslaného panovníkom Ferdinandom I. k tureckému sultánovi Sulimanovi, približujú cudzie kraje a kultúru očami cestovateľa. Skúsenosti Štefana Pilárika st. zasa vychádzajú z vynúteného putovania, spojeného s útekom v období tureckých nájazdov. Tristný a primerane dobrodružný charakter majú aj cesty slovenských protestantov Štefana Fabrícia, Juraja Lániho, Jána Simonidesa, Tobiáša Masníka a Mateja Bahila. Ich cesta na galeje je dôsledkom prenasledovania protestantov v 17. – 18. storočí. Ich rozprávania obsiahli nielen ten vonkajší, ale aj vlastný vnútorný svet. Silnú výpovednú hodnotu majú aj memoárové zápisky Joachima Kalinku z Diária. Zachytávajú zložitý vnútorný proces, v ktorom sa človek vyrovnáva s psychickým nátlakom a týraním, a odhodlane sa usiluje voči nemu stáť.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Tematický celok: BAROKOVÁ LITERATÚRA
Kniha Cestopisná a memoárová literatúra 16. - 18. storočia iba za 5,00 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Staroturiansky spravodajca č. 9/2013 by Marek Miklovic - Issuu
Cestopisná a memoárová literatúra 16.-18. storočia kolektív autorov. Prvé - ešte ojedinelé - pokusy o cestopisnú prózu možno u nás zaznamenať v 16. storočí.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY