Iba kresťan eBook

Fatimma.cz Iba kresťan Image

INFORMACE

Hledáte knihu Iba kresťan? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Juraj Povinec? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Iba kresťan.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,96 MB

ISBN: 9788090614420

POPIS
Kniha IBA KRESŤAN má veľmi kvalitné spracovanie. Farebná predná a zadná doska knihy, ručne lakovaná dvoma vrstvami tvrdého laku, s pevným jemne béžovým 120 gramovým papierom listov a ručne šitou väzbou. Toto všetko robí z knihy cenné umelecké dielo, neochvejne pútavé s historickým dizajnovým nádychom a cenným duchovným obsahom.Knižné diela ,,Iba Kresťan, sú odrazom svätého písma, jeho úryvkov a citátov komentovaných autorovými názormi, ktorý sa snaží vysvetliť dôležitosť starých textov svätého písma do dnešnej doby. Názory autora spočívajú v tom, že aj keď sú texty svätého písma písané s starej dobe, sú dôležité pre plnohodnotný a pokojný život 21.storočia ...Autor: ,,Vznik týchto kníh nebol podmienený myšlienkou napísať knihy o kresťanstve, ale všetky myšlienky v týchto knihách vznikli ako obeta pri piatkových pôstoch a pri spoločných obetách svätej omše. Takže vždy každý piatok a nedeľu, keď sa určilo meno z mojej rodiny za koho bude obetovaný pôst a svätá omša, tak vždy som k menu osoby pridal duchovné zamyslenie. Až neskôr som sa rozhodol tieto myšlienky spojiť do knihy.Preto sa nepozerajte na tieto knihy ako na naduté teologické mudrovanie o živote človeka, ale pozerajte sa na ne ako na knihy písané s pokorou a s odovzdaním sa v srdci do Božích rúk naplnených pokojom a mierom, s ktorých pomocou človek zvládne všetky prekážky života na tomto svete a zároveň bude pripravený na život po smrti.Prosím vás aby ste pochopili, že tieto myšlienky neboli poháňané túžbou napísať knihu, ale boli poháňané túžbou očistiť mojich blízkych od hriechu...Veľmi si želám, aby ste aj vy, každý kto bude čítať tieto knihy, našli v nich nie pokarhanie, ale pomoc a povzbudenie...Kiež by vám Pán dal nezaujatého a slobodného ducha čítať a počúvať tieto riadky, aby ste ich mohli s plnosťou prijať.S pokorou a s Božou bázňou v srdci za vás prosím u nášho Otca...Juraj Povinec.Obsah:1. Päť kameňov2. Kto je bez hriechu3. Materiálne veci4. Dĺžka života5. Hľadanie pravdy6. Tešme sa na Nebo7. Každý bude odmenený za svoje skutky8. Nikdy neprestávať bojovať9. Kniha pravdy a múdrosti10. Buďme potešením pre druhých11. Radujme sa z pravých hodnôt12. Bez Boha sme ničím13. Žiť milosrdne14. Ukážme Bohu svoju tvár15. Vernosť16. I. Nebudeš mať iného Boha okrem mňa17. II. Nevezmeš meno Božie nadarmo18. III. Sobotňajší deň budeš svätiť19. IV. Cti si otca svojho i matku svoju20. V. Nezabiješ21. VI. Nezosmílniš22. VII. Nepokradneš23. VIII. Nebudeš krivo svedčiť24. IX. Nepožiadaš manželku blížneho svojho25. X. Nepožiadaš majetku blížneho svojho26. Láska27. Pokoj28. Trpezlivosť29. Viera a sila Svätého Ducha30. Lovci31. Pokora a ostražitosť32. Anjel strážny33. Majme len toľko čo unesieme34. Modlitba - zamyslenie35. Detská radosť36. Žime radostne37. Modlitba
STÁHNOUT ČÍST
Iba kresťan 3. diel - Juraj Povinec - Megaknihy.sk - Juraj ...
Kniha IBA KRESŤAN má veľmi kvalitné spracovanie. Farebná predná a zadná doska knihy, ručne lakovaná dvoma vrstvami tvrdého laku, s pevným jemne béžovým 120 gramovým papierom listov a ručne šitou väzbou.
Kniha: Iba kresťan (Juraj Povinec) [SK](Juraj Povinec) za ...
Ak sa budeme spoliehať iba na veci, ktoré nám núka tento svet, nakoniec zostaneme iba s pocitom pýchy. Ježiš hovorí: „ak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme." (Lukáš 17:10). Toto neznamená, že kresťan nemá mať sebadôveru.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY