Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou eBook

Fatimma.cz Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou Image

INFORMACE

Hledáte knihu Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Jolana Maršíková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,73 MB

ISBN: 9788073805685

POPIS
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti. Zejména osobám bez právnického vzdělání má příručka poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Příručka dává odpovědi na otázky, jak v postavení dlužníka či věřitele podat insolvenční návrh a jak se účastnit jeho projednání u insolvenčního soudu, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Vysvětluje, jaké jsou rozdíly mezi řešením úpadku dlužníka konkursem, oddlužením a reorganizací, jaké povinnosti má dlužník v závislosti na způsobu řešení úpadku a jak jsou pohledávky věřitelů podle způsobu řešení úpadku uspokojovány. Publikace se rovněž snaží objasnit problematičtější situace vyvolané insolvenčním řízením (např. střet insolvenčního, nalézacího a exekučního řízení, postavení spoludlužníků a ručitelů dlužníka v insolvenčním řízení, vylučování majetku z majetkové podstaty, režim nových dluhů dlužníka v režimu oddlužení apod.). V úvodu publikace naleznou čtenáři stručnou charakteristiku nejčastěji používaných pojmů. Následuje výklad základních institutů insolvenčního práva, a to formou otázek a odpovědí. Výklad je doplněn o aktuální judikaturu. V závěru publikace je připojen podrobný návod na vyplnění zákonem předepsaných insolvenčních formulářů, vzory nejčastěji používaných podání adresovaných insolvenčnímu soudu a návody na výpočet zabavitelné částky pro účely oddlužení ve formě splátkového kalendáře.
STÁHNOUT ČÍST
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory ...
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu ...
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory ...
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. Jolana Maršíková. Aleš Čenek,s.r.o. , 2015
SOUVISEJÍCÍ KNIHY