Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235-2004 Sb.) eBook

Fatimma.cz Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235-2004 Sb.) Image

INFORMACE

Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235-2004 Sb.) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Brandejs. Přečtěte si s námi knihu Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235-2004 Sb.) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235-2004 Sb.).pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,36 MB

ISBN: 9788075984364

POPIS
Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, leasingu, úpravy odpočtu a oprav základu daně). Komentář rozebírá praktické uplatňování DPH na konkrétních případech na základě vzájemného vztahu jednotlivých ustanovení směrnice 2006/112/ES, jejího prováděcího předpisu a zákona o dani z přidané hodnoty. Upozorňuje na rozpory mezi tuzemskou a komunitární právní úpravou a možná rizika související s uskutečněním transakcí se subjekty zejména z jiných členských států EU. Obsahuje informace a citace publikovaných stanovisek Ministerstva financí ČR a informace o závěrech jednání koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR, včetně citací z těchto pro plátce mnohdy špatně dostupných materiálů. Autorský tým tvoří 5 renomovaných daňových poradců, specialistů na DPH, s dlouholetou praxí v tomto oboru: Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová a Milan Tomíček. Vydání knihy je plánováno na září-říjen roku 2019.
STÁHNOUT ČÍST
PDF SBÍRKA ZÁKON - etržby
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Odkaz na jinou stránku: Zákon č. 235/2004 Sb. Příloha č. 1 - Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě ; Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících snížené sazbě ; Příloha č. 3 - Seznam plnění při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekt považuje za osobu povinnou k dani
Zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
Zákon č. 588/1992 Sb. - Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty - zrušeno k 01.05.2004(235/2004 Sb.)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY