Filozofické orchidey eBook

Fatimma.cz Filozofické orchidey Image

INFORMACE

Hledáte knihu Filozofické orchidey? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je Richard Rorty? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Filozofické orchidey.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,59 MB

ISBN: ",

POPIS
Richard Rorty, profesor na Standforskej univerzite, nie je slovenskému čitateľovi celkom neznámy, najmä vďaka vydaniu jeho kľúčovej knihy Filozofia a zrkadlo prírody (Kalligram 2000). Publikáciu, ktorá sa dostáva do rúk slovenskému čitateľovi teraz, tvorí súbor štúdií venovaných rôznym horúcim filozofickým témam, ktoré však spája originálny variant Rortyho neopragmatizmu s výrazným sociálnym nábojom. Rortyho filozofický postoj je charakteristický predovšetkým zásadným antisubstancionalizmom a antiesencionalizmom. Z jeho úvah sa mu potom aj významné postavy dejín filozofie - napríklad Platón, Aristoteles, Sokrates, Spinoza, Nietzsche, zo súčasných Habermas a, samozrejme Dewey - vynárajú v novom svetle.V závere jednej zo svojich štúdií R. Rorty hovorí, že z hľadiska budúceho lepšieho usporiadania sveta orchidey môžu, ale nemusia byť. Jeho filozofické orchidey však nesporne k úsiliu o takéto usporoadanie prispievajú.
STÁHNOUT ČÍST
Od pragmatizmu k orchideám - www.sme.sk
Filozofické orchidey - Richard Rorty . Richard Rorty, profesor na Standforskej univerzite, nie je slovenskému čitateľovi celkom neznámy, najmä vďaka vydaniu jeho kľúčovej knihy Filozofia a zrkadlo prírody (Kalligram 2000). Publikáciu, ktorá sa dostáva do rúk slovenskému čitateľovi teraz, tvorí súbor štúdií venovaných ...
Richard Rorty : Filozofické orchidey - diskusia (strana: 1 ...
Pragmatizmus je smer súčasnej filozofie, ktorý vznikol v USA koncom 19. storočia najmä zásluhou Ch. S. Peirca a W. Jamesa.. Podľa pragmatizmu sú všetky naše pojmy, úsudky, názory len pravidlá pre naše správanie (pragma = konanie, činnosť).Ich pravda je zdôraznená a zdôvodnená len ich praktickým užívaním pre život.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY