Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach eBook

Fatimma.cz Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach Image

INFORMACE

Hledáte knihu Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,16 MB

ISBN: ",

POPIS
Navrhovanie murovaných konštrukcií na účinky seizmického zaťaženia je problematikou špecifickou, avšak v podmienkach Slovenska nie až tak výnimočnou. Nové pripravované normy pre navrhovanie túto problematiku ešte viac posúvajú do popredia a vyzdvihujú význam seizmického zaťaženia z hľadiska navrhovania stavebných konštrukcií. Samostatnú skupinu z pohľadu navrhovania tvoria murované konštrukcie a medzi nimi murované konštrukcie z pálených tehál. Spoločnosť Wienerberger, ako popredný výrobca tehál na Slovensku sa podujala v spolupráci s autormi tejto publikácie na úlohu vypracovať štúdiu na tému správania sa tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach. Cieľom štúdie bolo ukázať špecifiká navrhovania a možnosti uplatnenia murovaných konštrukcií z tehál v seizmicky aktívnych oblastiach so zohľadnením nových normových požiadaviek. Rovnaký cieľ si kladie aj táto publikácia, ktorá, ako to naznačuje aj podtitul, chce byť učebnicou pre všetkých, ktorí sa s problematikou navrhovania murovaných konštrukcií stretávajú vo svojej projektantskej praxi.
STÁHNOUT ČÍST
PDF doc. Ing Milan Sokol, PhD doc. Ing ľ , PhD.
Ďalšiu klasifikáciu tehliarskych murovacích prvkov podľa ich tvaru, resp. vyľahčenia otvormi obsahuje STN EN 1996-1-1. Toto triedenie má rozhodujúci vplyv pri navrhovaní murovaných konštrukcií. V článku si predstavíme typy tehliarskych murovacích prvkov používané u nás a základné zásady ich použitia na stavbe.
Murované konštrukcie - navrhovanie a posudzovanie ...
V seizmicky aktívnych oblastiach by návrh takéhoto nosného systému z nevystuženého muriva bolo potrebné upraviť a murivo lokálne vystužiť. ... STN 731103 Navrhovanie zvislých ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY