Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach eBook

Fatimma.cz Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach Image

INFORMACE

Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,55 MB

ISBN: ",

POPIS
Navrhovanie murovaných konštrukcií na účinky seizmického zaťaženia je problematikou špecifickou, avšak v podmienkach Slovenska nie až tak výnimočnou. Nové pripravované normy pre navrhovanie túto problematiku ešte viac posúvajú do popredia a vyzdvihujú význam seizmického zaťaženia z hľadiska navrhovania stavebných konštrukcií. Samostatnú skupinu z pohľadu navrhovania tvoria murované konštrukcie a medzi nimi murované konštrukcie z pálených tehál. Spoločnosť Wienerberger, ako popredný výrobca tehál na Slovensku sa podujala v spolupráci s autormi tejto publikácie na úlohu vypracovať štúdiu na tému správania sa tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach. Cieľom štúdie bolo ukázať špecifiká navrhovania a možnosti uplatnenia murovaných konštrukcií z tehál v seizmicky aktívnych oblastiach so zohľadnením nových normových požiadaviek. Rovnaký cieľ si kladie aj táto publikácia, ktorá, ako to naznačuje aj podtitul, chce byť učebnicou pre všetkých, ktorí sa s problematikou navrhovania murovaných konštrukcií stretávajú vo svojej projektantskej praxi.
STÁHNOUT ČÍST
Typy muriva: vlastnosti a pravidlá ich výberu - Dom - 2020
Pórobetónové tvárnice sú materiálom, ktorý sa veľmi rýchlo rozšíril vďaka rýchlemu a presnému spôsobu výstavby. Producenti pórobetónu na Slovensku ponúkajú komplexné stavebné systémy (nosné tvárnice, priečkovky, U-profily, stropy, omietkové zmesi), čo zaručuje kompatibilitu všetkých prvkov výstavby, ako aj minimalizáciu statických a technických problémov.
Telové murivo (83 fotografií): ako dať tehlovú stenu ...
murovaných konštrukciách mrazom Opis poruchy Narušenie tehliarskeho črepu nasýteného vodou v dôsledku striedavého zmrazovania a rozmrazovania. ... tehliarskych výrobkov v konštrukcii je nutné odstrániť poruchu v čo najkratšej dobe. Odporúčaný postup pri odstránení:
SOUVISEJÍCÍ KNIHY