Modelovanie mechatronických sústav metodológiou výkonových grafov eBook

Fatimma.cz Modelovanie mechatronických sústav metodológiou výkonových grafov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Modelovanie mechatronických sústav metodológiou výkonových grafov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Modelovanie mechatronických sústav metodológiou výkonových grafov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Modelovanie mechatronických sústav metodológiou výkonových grafov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,25 MB

ISBN: 9788055315393

POPIS
Cieľom knihy je na zvolených príkladoch jednoduchých modelov dynamických systémov ukázať možnosti použitia metodológie výkonných grafov. Na rozdiel od klasického modelovania, kde sa najskôr vytvoria pohybové rovnice pre jednotlivé komponenty a na základe nich sa vytvorí simulačná schéma, metóda výkonových grafov využíva opačný postup.
STÁHNOUT ČÍST
XLS www.science.upjs.sk
12. Chyby v modelovaní. Optimalizácia mechatronických sústav. 13. Optimalizácia mechatronických sústav. Témy cvi čení: 1. Úvod do modelovania mechatronických sústav. 2. Modelovanie v programe Matlab a MSC Adams View. 3. Simulácia kmitania mechanického systému s 1° vo ľnosti v programe Matlab a MSC Adams View.
Modelovanie mechatronických sústav metodológiou výkonových ...
Vyhláška č. 244/2019 Z.z. - o sústave študijných odborov Slovenskej republiky úplné a aktuálne znenie
SOUVISEJÍCÍ KNIHY