Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích eBook

Fatimma.cz Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,54 MB

ISBN: 9788075520014

POPIS
Monografie je výsledkem výzkumu systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví ve vybraných asijských zemích v rámci grantového projektu Metropolitní univerzity Praha na téma Ochrana technických řešení a práv na označení v mimoevropských zemích. Tematicky se monografie věnuje zejména otázkám ochrany vynálezů a užitných vzorů z oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti a ochranných známek a všeobecně známých známek z oblasti ochrany práv na označení. Nejprve je u každého regionu čtenář uveden do obecných otázek příslušných právních systémů, ve kterém je stručně představeno historické pozadí vývoje práva v dané zemi a současná právní úprava zejména v oblasti práva soukromého. Pro každou zemi samostatně je poté zpracována oblast právní ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti, tedy primárně systém patentový a ochrana designu jakožto průmyslových vzorů. U zemí, v nichž se nachází také institut užitného vzoru, je pozornost věnována také této problematice. Následně je poté pozornost věnována způsobům ochrany práv na označení, ať již cestou ochrany formální, tedy vyžadující zápis v příslušném rejstříku, nebo ochrany neformální, zde se jedná především o otázky spojené se všeobecně známými známkami. V závislosti na právním systému je také pojednáno o známkách kolektivních či certifikačních.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských ...
Publikace se zaměřuje na současný stav průmyslověprávní ochrany technických řešení a práv na označení v afrických zemích. Soustředí se na vybrané země, u nichž došlo v posledních letech k významnějšímu pokroku v rámci poskytované ochrany průmyslového vlastnictví, přičemž nejsou pominuty ani regionální organizace, které již řadu let působí na africkém ...
Kniha: Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských ...
ASPI je ve svém oboru standardem. Koncentruje v sobě znalosti, expertizu a informace za více než 20 let profesionálního vývoje. Bez ASPI se neobejde žádný profesionál. Spolehněte se na tým odborníků, kteří pro vás tento právní informační systém každý den aktualizují. ASPI pro advokáty
SOUVISEJÍCÍ KNIHY