Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi eBook

Fatimma.cz Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi Image

INFORMACE

Hledáte knihu Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,61 MB

ISBN: 8073870973

POPIS
Integrace imigrantů, azylantů a jejich dětí představuje jedno z klíčových témat migračních politik, jimž se jednotlivé státy Evropské unie věnují na mezinárodní úrovni. Úspěšná integrace je totiž nezbytným nástrojem sociální koheze, o níž tyto státy bezpochyby usilují. Publikace. Cílem tří univerzitních pracovišť (Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Hanzelhogeschool v nizozemském bGroningenu a Den Sociale Hřjskole v dánském Odense) bylo představit možné metody sociální práce v této oblasti a přispět tak k rozvoji teoretických i praktických schopností a dovedností sociálních pracovníků, kteří mohou proces integrace cizinců výrazně ovlivnit. Tato publikace by měla přispět ke zlepšení kvality sociálních služeb, jichž se imigrantům, azylantům a jejich dětem dostává.
STÁHNOUT ČÍST
Medvik: Metody sociální práce s imigranty, azylanty a ...
Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi Příručka pro pedagogy Dvořáková, J., Horská, J. a kol.
Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi ...
Podobné jednotky. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi / Vydáno: (2008) Úvod do práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou : právní aspekty uprchlictví, specifika sociální práce s rodinami uprchlíků, integrace a vzdělávání dětí a žáků z uprchlických rodin / Hlavní autor: Bejček, Jan Matěj Vydáno: (2016)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY