Jeruzalémská Bible (zelená) eBook

Fatimma.cz Jeruzalémská Bible (zelená) Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Jeruzalémská Bible (zelená)! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Jeruzalémská Bible (zelená) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Jeruzalémská Bible (zelená).pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,27 MB

ISBN: 9788071942893

POPIS
Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se publikovalo pracovní vydání (celkem v 17 svazcích).
STÁHNOUT ČÍST
Jeruzalémská Bible alternativy - Heureka.cz
JERUZALÉMSKÁ BIBLE (celkové vydání, luxusní vazba) Definitivní vydání Jeruzalémské bible v nadstandardním provedení: imitace kůže s ražbou, zlatá ořízka, nehtové záložky.. Po mnoha desetiletích první úplný katolický překlad Písma. Úvody k jednotlivým knihám, bohatý poznámkový aparát, konkordanční odkazy, mapy, chronologické přehledy.
Jeruzalémská bible - KNA
„Nejcennější na setkání s otci pouště, z kterých čerpá své zkušenosti i Anselm Grün, je to, že nás vedou do hlubin naší vlastní duše." Prokop Sio...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY