František Halas eBook

Fatimma.cz František Halas Image

INFORMACE

František Halas je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ludvík Kundera. Přečtěte si s námi knihu František Halas na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: František Halas.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,31 MB

ISBN: 6405

POPIS
Na záložku autor napsal: První stránky první české monografie o básníku Františku Halasovi vznikaly už v letech 1947–1949, a to za dlouhých rozhovorů v Praze, v Brně a v Kunštátě. V dalších pěti desítiletích byl Halas zprvu málem vyřazen z české literatury, následovaly několikeré „boje o Halase“, horcetěžce však vyšlo nezkomolené pětisvazkové Dílo, narostla sekundární halasovská literatura, Halasovo dílo se houfněji překládalo — zvláště v Polsku a Německu. Česká monografie, vycházející půl století od básníkovy smrti, se opírá o důkladné životopisné pásmo a v pěti obšírných kapitolách analyzuje Halasovo básnické i publicistické dílo. Další tři kapitoly poprvé v úhrnnosti probírají činnost Halase–překladatele, jeho náběhy dramatické a práci epistolografickou — básník odpovídal na každý dopis, který dostal... Svazek doplňují interpretace dvou tuctů Halasových básní, zvláště takzvaných těžkých, dále obšírný oddíl bibliografický a obrazový.
STÁHNOUT ČÍST
František Halas | OSOBNOSTI.cz
Jméno: František Halas Přidal(a): Steigeros . František Halas (1901-1949) - Brno, z chudé dělnické rodiny (matka brzy zemřela) - verš je většínou přerývaný, rytmicky nepravidelný a zvukově výrazný - hovorovou i obecnou češtinou, využívá biblických přirovnání a metafor. a) do poloviny 30.
František Halas - Wikipedia
František Halas Léta. Oblohy zvrstvené a roky přešlé v dál dny láskou zvichřené vás jsem se nenadál Teď stojím zmaten v nich v přepychu podivném snů dávno ztracených v mlčení pochybném Bojím se abych nenašel ta slova co vše zabila jak jsem se s nimi vynášel a jak se láska trápila
SOUVISEJÍCÍ KNIHY