Mechanika eBook

Fatimma.cz Mechanika Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Mechanika! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Mechanika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Mechanika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,94 MB

ISBN: 9788074963247

POPIS
Tato pracovní učebnice je nedílnou součástí základní učebnice 23 – Strojírenství a strojírenská výroba od Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Pracovní učebnice je určena především žákům, kterým umožňuje procvičení a upevnění znalostí, získaných při školním vyučování. Žáci mohou s učebnicí pracovat jak při samostudiu, tak ve výuce pod vedením učitele. Každá kapitola je tvořena stručným shrnutím učiva, obrázky a schématy (s možností doplňování pojmů), příklady a otázkami.Vzhledem k tomu, že v jednotlivých oborech skupiny Strojírenství je obsah a rozsah kapitol různý, je vhodné pracovat s touto učebnicí pod vedením učitele tak, jak jsou příslušná témata naplňována v konkrétním školním vzdělávacím programu. Tato pracovní učebnice je konkrétně určena pro odborný okruh C - Mechanika.
STÁHNOUT ČÍST
Mechanika tekutin - Wikipedie
Mechanika 1 počítačová cvičení 2016/10/03 Témata bakalářských a diplomových prací 2015/11/04 Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze
JM-MECHANIKA s.r.o. - Konstrukce. Realizace. Dodávka
Mechanika (od greckiego mechané 'maszyna') ma niżej opisane znaczenia.. Technika. inżynieria mechaniczna - dział zajmujący się konstruowaniem i budowaniem maszyn, urządzeń i pojazdów; mechanika techniczna - dział obejmujący mechanikę ośrodków ciągłych i wytrzymałość materiałów; mechanika budowli - dział obejmujący mechanikę konstrukcji budowlanych
SOUVISEJÍCÍ KNIHY