Mechanika eBook

Fatimma.cz Mechanika Image

INFORMACE

Mechanika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Mechanika na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Mechanika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,32 MB

ISBN: 9788074963247

POPIS
Tato pracovní učebnice je nedílnou součástí základní učebnice 23 – Strojírenství a strojírenská výroba od Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Pracovní učebnice je určena především žákům, kterým umožňuje procvičení a upevnění znalostí, získaných při školním vyučování. Žáci mohou s učebnicí pracovat jak při samostudiu, tak ve výuce pod vedením učitele. Každá kapitola je tvořena stručným shrnutím učiva, obrázky a schématy (s možností doplňování pojmů), příklady a otázkami.Vzhledem k tomu, že v jednotlivých oborech skupiny Strojírenství je obsah a rozsah kapitol různý, je vhodné pracovat s touto učebnicí pod vedením učitele tak, jak jsou příslušná témata naplňována v konkrétním školním vzdělávacím programu. Tato pracovní učebnice je konkrétně určena pro odborný okruh C - Mechanika.
STÁHNOUT ČÍST
Mechanika - Wikipedie
Fyzika - obsah > Mechanika — teorie srozumitelně. Mechanika — teorie srozumitelně Úvod do mechaniky Kinematika. Rovnoměrný přípočarý pohyb; Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb
P. Beneš - Mechanika II A | Odbor mechaniky a mechatroniky
MechaNika is here. THE WEAPONS. A different adventure where you will join Nika in her quest to complete MechaNika. Go for it! Lots of really fascinating characters with their own stories. Meet them! Extremely cool and colorful visuals, all hand-drawn! You will face many puzzles with different ways to be solved. Choose yours!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY