Mezinárodní marketingový management eBook

Fatimma.cz Mezinárodní marketingový management Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Mezinárodní marketingový management! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Mezinárodní marketingový management a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Mezinárodní marketingový management.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,31 MB

ISBN: 8025116418

POPIS
Myslete globálně! Internacionalizace ekonomiky se v mnoha odvětvích nedá zastavit. Soustředění se na domácí trh už není dostačující ani pro středně velké podniky a vedle zajištění existence zde hraje v rámci provozního rozhodování významnou roli také ziskový a růstový potenciál, který se nabízí právě na zahraničních trzích. Rozhodování mezinárodního marketingového managementu mají sloužit k využití tohoto potenciálu.Kniha, kterou držíte v ruce, se obrací na všechny, kteří se v rámci vzdělávání nebo povolání konfrontují s problémy mezinárodně orientovaného marketingu. Fundované kompendium poznatků a principů marketingového ma-nagementu na poli nadnárodních a mezinárodních trhů shrnuje marketingové plánování, controlling a organizaci včetně řízení lidského potenciálu.Publikace je určena pro:* marketingové manažery* studenty* řídící pracovníky obecně
STÁHNOUT ČÍST
Mezinárodní kongres Marketing Management 2006: "Marketing ...
Mezinárodní marketingový management - Ralph Berndt, Claudia Fantapié Altobelli, Matthias Sander . Myslete globálně! Internacionalizace ekonomiky se v mnoha odvětvích nedá zastavit. Soustředění se na domácí trh už není dostačující ani pro středně velké podniky a vedle zajištění existence zde hraje v rámci provozního ...
Mezinárodní kongres Marketing Management 2006: "Marketing ...
Mezinárodní marketingový management : [globalizace a světové trhy, marketingové plánování a controlling, potenciál a lidské zdroje]. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1641-8. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS
SOUVISEJÍCÍ KNIHY