Medzinárodné právo verejné eBook

Fatimma.cz Medzinárodné právo verejné Image

INFORMACE

Hledáte knihu Medzinárodné právo verejné? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Jozef Valuch? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné právo verejné.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,91 MB

ISBN: 9788081683763

POPIS
Publikácia Medzinárodné právo verejné, osobitná časť“ nadväzuje na predošlú, všeobecnú časť učebnice s názvom Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť, s ktorou predstavuje komplexné dielo z danej oblasti. Aj v tomto prípade ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom právnického vzdelania v oblasti medzinárodného práva. Spracovaním problematiky a rozsahom vypĺňa medzeru v rámci právnickej literatúry v podmienkach Slovenskej republiky. Približuje všetky podstatné inštitúty osobitnej časti medzinárodného práva verejného, počnúc štátom ako tradičným subjektom tohto právneho odvetvia, jeho územím a obyvateľstvom, cez ochranu ľudských práv, štátne orgány pre zahraničné styky, medzinárodné zmluvné právo a právo medzinárodných orgánov a organizácií, až po právo ozbrojených konfliktov, humanitárne právo, medzinárodné trestné súdnictvo a právo medzinárodnej bezpečnosti. Prakticky orientovaná učebnica je tak určená študentom a pedagógom právnických fakúlt, ako aj odbornej vedeckej verejnosti a tiež každému, kto má o problematiku medzinárodného práva a s ním súvisiacich otázok záujem. Keďže sa zaoberá aj praktickou aplikáciou medzinárodného práva, využije ju každý, kto v danej oblasti pôsobí – politici, diplomati, sudcovia, advokáti, zamestnanci v štátnej správe aj pracovníci útvarov pre medzinárodné styky a pod.
STÁHNOUT ČÍST
Medzinárodné právo verejné - osobitná časť | Knihy.ABZ.cz
Medzinárodné právo » ... Dohovor o politických právach žien 1953 » ženám právo voliť a byť volené, oprávnenie žien vykonávať verejné úrady a všetky verejné funkcie. Dohovor o odstránení foriem diskriminácie žien 1979 - rovnaké pracovné príležitosti, rovnaké odmeňovanie ...
Verejné právo - Wikipédia
Komisia pre medzinárodné právo ukon čila práce na Návrhu článkov o zodpovednosti medzinárodných organizácií v roku 2011 kedy ukon čila druhé číta- nie a vyzvala členské štáty OSN aby predložili písomné pripomienky. 5 Návrh článkov o zod-
SOUVISEJÍCÍ KNIHY