Interkulturní komunikace eBook

Fatimma.cz Interkulturní komunikace Image

INFORMACE

Hledáte knihu Interkulturní komunikace? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Jan Průcha? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Interkulturní komunikace.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,30 MB

ISBN: 9788024730691

POPIS
Prudký celosvětový rozvoj civilizace přináší spoustu nových jevů, které se intenzivně prosazují v praxi, ale až následně se dostávají do zájmového pole vědy. Jedním z těchto nových fenoménů je interkulturní komunikace. Realizuje se každodenně v nespočetném množství mezinárodních obchodních, politických, diplomatických, vzdělávacích či turistických kontaktů. Je to fenomén na jedné straně pozitivní, vedoucí k užitečným efektům - vždyť jeho prostřednictvím se dorozumívají, vzájemně poznávají a spolupracují lidé různým zemí, národů, kulturních společenství. Avšak na druhé straně je to také fenomén problematický či někdy až poškozující - důsledky nesprávně vedené a interpretované interkulturní komunikace mohou vést ke konfliktům, někdy dokonce až k válečným střetům. Tato kniha je určená zejména studentům a pracovníkům psychologie, etnologie, sociologie, ekonomie, marketingu a zaměřuje se na základní fenomény - na kultury, jazyky a jejich vzájemné vztahy.
STÁHNOUT ČÍST
Interkulturní komunikace - Jan Průcha | Knihy Dobrovský
V posledních desetiletích nabývá na důležitosti interkulturní komunikace (intercultural communication), a to zejména z důvodů ekonomických, hospodářských a politických, se vznikem a postupným rozšiřováním států Evropské unie a při zvýšené migraci obyvatel. Interkulturní komunikace (dále jen IK) představuje v současném moderním světě nový fenomén.
Interkulturní komunikace - Průcha Jan | Knihy Grada
Předmět Interkulturní komunikace je zaměřen na pochopení podstaty kultury a interkulturních rozdílů, rozvoj kulturní adaptability a senzitivity či zvládnutí principů efektivní komunikace s příslušníky rozdílných kultur.. Po absolvování předmětu budou studenti schopni efektivně komunikovat s příslušníky různých kultur, analyzovat a pochopit jednotlivé ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY