Enterální a parenterální výživa eBook

Fatimma.cz Enterální a parenterální výživa Image

INFORMACE

Enterální a parenterální výživa je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Štepán Svačina. Přečtěte si s námi knihu Enterální a parenterální výživa na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Enterální a parenterální výživa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,51 MB

ISBN: 9788020450098

POPIS
Třetí aktualizované vydání mimořádně úspěšné monografie přináší komplexní pohled na obor klinické výživy v kontextu s nárůstem počtu náročných a urgentních operačních výkonů i závažných interních onemocnění vyžadujících nutnost dobrého pooperačního i předoperačního nutričního stavu pacienta. Ve své první části se autoři zabývají problematikou klinické výživy obecně. Zmiňují např. pojem malnutrice, nutriční screening, podrobně jsou popsány substráty pro umělou výživu. V dalších kapitolách se pak věnují specifikům enterální a parenterální výživy, jejich formám i možným komplikacím.Velmi užitečnou součástí publikace jsou též kapitoly zabývající se speciální enterální a parenterální výživou v gastroenterologii, chirurgii, diabetologii, onkologii, v oboru urgentní medicíny a dalších oborech, jako v neonatologii a pediatrii.V závěru monografie nalezne čtenář praktické informace týkající se indikace a organizace domácí enterální a parenterální výživy.
STÁHNOUT ČÍST
Ošetřovatelství - Výuka - Terapie
Enterální podání léku je užití ústy, sondou do žaludku, ale i čípek do konečníku parenterální = mimostřevní, vynechávající střevo. K parenterálnímu způsobu podání léku patří injekce, infúze, inhalace, masti a náplasti (pokud se lék vstřebává a působí celkově), podobně parenterální výživa formou ...
PDF Současné trendy v klinické výživě a intenzivní metabolické ...
Pacienti hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče potřebují nutriční podporu. Pokud je to možné, upřednostňuje se výživa enterální. Jaký přínos může mít použití doplňkové parenterální výživy, ilustrují kazuistiky britských neurochirurgů a potvrzuje švýcarská klinická studie.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY