Enterální a parenterální výživa eBook

Fatimma.cz Enterální a parenterální výživa Image

INFORMACE

Enterální a parenterální výživa je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Štepán Svačina. Přečtěte si s námi knihu Enterální a parenterální výživa na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Enterální a parenterální výživa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,69 MB

ISBN: 9788020450098

POPIS
Třetí aktualizované vydání mimořádně úspěšné monografie přináší komplexní pohled na obor klinické výživy v kontextu s nárůstem počtu náročných a urgentních operačních výkonů i závažných interních onemocnění vyžadujících nutnost dobrého pooperačního i předoperačního nutričního stavu pacienta. Ve své první části se autoři zabývají problematikou klinické výživy obecně. Zmiňují např. pojem malnutrice, nutriční screening, podrobně jsou popsány substráty pro umělou výživu. V dalších kapitolách se pak věnují specifikům enterální a parenterální výživy, jejich formám i možným komplikacím.Velmi užitečnou součástí publikace jsou též kapitoly zabývající se speciální enterální a parenterální výživou v gastroenterologii, chirurgii, diabetologii, onkologii, v oboru urgentní medicíny a dalších oborech, jako v neonatologii a pediatrii.V závěru monografie nalezne čtenář praktické informace týkající se indikace a organizace domácí enterální a parenterální výživy.
STÁHNOUT ČÍST
Ošetřovatelství - Výuka - Terapie
Enterální vs. parenterální 2 Vždy pokud možno preferujeme časnou enterální výživu!!! Parenterální výživa možnosti • Separate bottle systém (Glukóza + AMK +/- Lipidy) • Kombinovaná (smíchané v balení, nebo připravené ke smíchaní a okamžité aplikaci)
Enterální výživa | Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK
Enterální a parenterální výživa Mgr. Jana Stávková Ústav preventivního lékařství, LF MU [email protected] Zdravotnický záchranář Nutriční terapie a výživa člověka Podzim 2013 (31.10.2013)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY